Telif Hakkı ve Fikri Mülkiyet

Bu gizlilik ilkeleri Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu tarafından, gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddeler www.cemcaniklioglu.com.tr web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir. Bu Kullanım Şartları’nda, bu web sitesini ziyaret eden kişilere yönelik kurallar açıklanmaktadır. Bu web sitesi Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu' na aittir ve Dr. Cem Caniklioğlu tarafından yönetilir.

Bu sitedeki tüm materyalde sağlanan yasal haklar Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu tarafında tutulur. Sitede yayınlanan bilgileri ticari amaç gütmeksizin, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için, olmak kaydıyla kopya edilmesine izin verilir. Burada belirtilenin dışında, hiçbir materyal kopya edilemez, tekrar üretilemez, dağıtılamaz, sergilenemez, yüklenemez, tekrar oynatılamaz, postalanamaz, verici yoluyla geçirilemez, dâhilen, fakat sınırlanmamış olarak, elektronik, mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamaz. Bu sitedeki materyallerin sadece sergileme, kopya, dağıtım veya yükleme için kişisel, ticari olmayan kullanım için değiştirmeme ve materyaller için tüm yasal ve içerdiği diğer kişisel notların yasal sahibiyseniz izin verilebilir. Ancak, aldığınız bu kopyaların hepsi bu Web Sitesinde yer alan ve o malzemenin içerdiği tüm telif hakkı ve diğer mülki uyarı ve sorumluluktan feragat haklarını aynen taşıyacaktır.

Bu web sitesinde yer alan materyaller zımnen herhangi bir hukuki engel oluşturuyor veya bir üçüncü tarafın herhangi bir patent veya marka hakkı veya lisansını veriyor gibi yorumlanamaz. Yukarıda açıkça belirtilen durumlar dışında, burada yer alan hiçbir materyal her hangi bir telif hakkı altında bir lisans veya hak veriyor gibi yorumlanamaz.

Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu (www.cemcaniklioglu.com.tr)’na ait veya lisansı kendisinde olan marka ve hizmet işaretleri alıntı yapıldığında Dr. Cem Caniklioğlu’nun adının bu alıntıda belirtilmesi zorunludur. www.cemcaniklioglu.com.tr Web Sitesinde yer alan üçüncü taraf markalarında hiçbir iyelik hakkı veya yakınlık iddiasında değildir. Bunun gibi üçüncü taraf markaları sadece ürün ve hizmetlerin asıl sahiplerini belli etmek için kullanılmış olup, bu markaların kullanımından Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu (www.cemcaniklioglu.com.tr) nin adı geçen markalara sponsorluk ettiği veya bu markaları onayladığı anlaşılmamalıdır. Yayınlanmış herhangi bir dokümana, dokümanın içeriğine ilişkin cevap vererek soru, yorum, öneri, veya benzeri geri besleme verisi içeren bilgi gönderen bir izleyici, bu bilgiye gizli bilgi muamelesi yapılmayacağını kabul eder. Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioglu- www.cemcaniklioglu.com.tr'nin bu tip bilgilere ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve bilgiyi üretme, kullanma, açıklama, ve başkalarına dağıtma hakkına sınırsız olarak sahiptir. Böyle bir bilgide yer alan herhangi bir fikir, konsept, know-how veya teknik, tarafımızdan herhangi bir amaçla kullanılabilir. Bu bilgiden, bu bilgiyi içeren bir ürün geliştirme, imal etme, ve pazarlama da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlı kalmayarak faydalanabiliriz.

Yasal Uyarı

Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu- www.cemcaniklioglu.com.tr hastalıkları teşhis etmek, önlemek ve tedavi etmek amacı ile ürünler ve hizmetler sunar. Merkezdeki her hizmet, her iş yaptığı ülkenin ilgili devlet organları tarafından (Örneğin T.C. Sağlık Bakanlığı, ISO, gibi) denetlenir. İlgili yasalar uyarınca, halk, verilecek hizmetler ve tedaviler karşısında yasalarla korunur. Bu sitedeki tüm bilgiler ışığında ifade bulan öneri, tedavi ve tanı bilgileri tamamen size uygulanacaktır anlamı taşımaz. Bundan dolayı, bu sitede yer alan bilgileri ve verilen birtakım tedavi önerilerini öncelikle kendi doktorunuza ya da bize danışmanız gerekmektedir.

Bu Web Sitesi Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu’nun bir hizmeti olarak oluşturulmuştur. İstediğimiz zaman bu Kullanım Şartları’nı değiştirebiliriz. Web sitesini her ziyaret ettiğinizde lütfen Kullanım Şartları’nı inceleyin. Bu web sitesini kullanarak, Kullanım Şartları’nın en son sürümünü kabul etmiş oluyorsunuz.

Tüm gayretlerimize rağmen bu Web Sitesindeki bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Bu Web Sitesindeki hiçbir bilgi bir tavsiye veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece doktorunuzun önerilerine güvenmeniz çok önemlidir. Bu web sitesindeki bilgiler yalnızca size yönelik genel bilgileri içerir. Bu web sitesinde okuduğunuz bilgiler sağlık uzmanınızla olan ilişkinizin yerine geçemez. Medtonic doktorluk yapmaz veya tıbbi hizmet ya da tavsiye sunmaz ve bu web sitesindeki bilgiler tıbbi tavsiye olarak kabul edilmemelidir. Tanı ve tedavi için daima sağlık uzmanınızla görüşmelisiniz.Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu bu Web Sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği veya kullanımı veya güncellenmesi ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu malzeme "OLDUĞU GİBİ", AÇIKÇA İFADE EDİLMİŞ VEYA EDİLMEMİŞ HİÇBİR GARANTİ VERMEDEN, TİCARİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, VEYA İHLAL EDİLMEZLİK GARANTİLERİ DE DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYARAK tedarik edilmiştir. Bazı yasal yetki bölgelerinde açıkça ifade edilmemiş şeylerin garanti dışı bırakılmasına izin verilmemektedir. Bundan dolayı, yukarıdakiler sizin için geçerli olmayabilir.

Bu Web Sitesi sizi internette başka Web Sitelerine bağlayabilir Bu bağlantıları size kolaylık olması açısından sağlıyor; ancak diğer web sitelerinin hiçbirindeki materyali gözden geçirmiyor, kontrol etmiyor veya izlemiyoruz. Bu web sitelerinin yaptıkları işlerden veya onlarla olan iş ilişkilerinizden sorumlu değiliz. Diğer web sitelerini kullanımınız, bu web sitelerinin gizlilik ilkeleri dâhil, bu web sitelerinin kullanım şartlarına tabidir. Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu kendi kontrolü dışında kalan üçüncü taraf Web Sitelerinde bulunan bilgilerden sorumlu tutulamaz. Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu yalnızca kendi standartlarına ve kabili tatbik yasa ve düzenlemelere uyum gösteren üçüncü taraf Web Sitelerine link sağlamaya dikkat etse de, bu üçüncü taraf Web Sitelerinin içeriği Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu habersiz değiştirilebilir. Bundan dolayı, herhangi bir üçüncü taraf Web Sitesinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir.

Bu Web Sitesinde yer alan hiçbir bilgi Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu‘na yatırım yapmak, veya tahvil veya hisselerini satın almaya yönelik bir davet veya öneri olarak yorumlanamaz. Bilhassa gerçek sonuçlar ve gelişmeler bu Web Sitesinde ifade edilen tahmin, fikir ve beklentilerden madden çok farklı olabilir ve tahvillerin geçmiş performansları, gelecekteki performansları konusunda temel alınmamalıdır.

Veri Paylaşımı Hakkında Bilgilendirme ve Onay

Uygulama Kullanım Koşullarını ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İznini kabul etmekle, paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu tarafından çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

UYGULAMA kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığınızda, Kullanıcılık için gerekli kişisel verileri online randevu bilgileri, websitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldınız anketler, konum verisi; size özel içerikler, kampanyalar, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistemin gereği olarak UYGULAMA’ya aktarılmakta Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu tarafından işlenmektedir.

Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. KULLANICI’nın, Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu tarafından sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin UYGULAMA’ya aktarılması ve işlenmesi zorunludur. KULLANICI, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve belirtilen kullanım amacı ile sınırlı olarak gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

KULLANICILAR, kişisel verilerinin Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

Kişisel verilerin elde edilmesi Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu’na müracaat ederek, işlenmesine, aktarılmasına onay vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkına sahip olduğunuzu, dilediğiniz zaman Kanunun 11. Maddesinde belirtilen hakları serbestçe kullanabileceğinizi belirtiriz. Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”, işbu Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. KULLANICI olarak, UYGULAMA’dan yararlanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür irademle rıza gösteririm.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE VERİ PAYLAŞIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY METNİNİ OKUDUM VE ONAYLIYORUM.

Ticari Elektronik İleti

Onay vermem halinde Ortonorm Ortodonti İth. İhr. Lab. Ve Sağ. Hiz Ltd. Şti- Dr. Cem Caniklioğlu’na vermiş olduğum, e-posta adresi, telefon numarasına vesair iletişim kanallarına tanıtım, reklam, duyuru, promosyon, bülten, yenilik ve bilgilendirme amacı ile ticari elektronik ileti gönderimi yapılması konusunda bilgilendirildim.