Dişlere dışarıdan uygulanan metal veya şeffaf diş telleri ile içeriden takılan lingual braketler ortodontik tedavide kullanılan sabit aygıtlardır. 2000’li yılların başından itibaren dişhekimliği alanında meydana gelen teknolojik gelişmelere paralel olarak, ortodontik tedavilerde hasta tarafından takıp çıkartılan şeffaf plaklar kullanılmaya başlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokentte geliştirilen Orthero plakları 2012 yılında ortodontist ve dişhekimlerinin kullanımına sunulmuştur. Orthero, Orthero plak tedavisi veya Orthero tedavi yaklaşımı ortodontik tedavide kullanılan bir yerli şeffaf plak markasıdır.

Dişlere dışarıdan uygulanan metal veya şeffaf diş telleri ile içeriden takılan lingual braketler ortodontik tedavide kullanılan sabit aygıtlardır. 2000’li yılların başından itibaren dişhekimliği alanında meydana gelen teknolojik gelişmelere paralel olarak, ortodontik tedavilerde hasta tarafından takıp çıkartılan şeffaf plaklar kullanılmaya başlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokentte geliştirilen Orthero plakları 2012 yılında ortodontist ve dişhekimlerinin kullanımına sunulmuştur. Orthero, Orthero plak tedavisi veya Orthero tedavi yaklaşımı ortodontik tedavide kullanılan bir yerli şeffaf plak markasıdır.

Orthero tedavisinde kullanılan şeffaf plaklar belirli bir noktaya kadar hastaların estetik sorunlarını çözmektedir. Ancak bu plaklar tamamen görünmez değildirler, kullanım sırasında dışarıdan bir miktar farkedilirler. Orthero plaklar ile yapılan ortodontik tedaviler belli zorluk seviyesindeki vakalarda etkili olmaktadır. Ancak bu plaklar ile her türlü vakayı tedavi etmeye çalışmak son derece yanlış olacaktır. Orthero tedavisinin en büyük dezavatajlarından biri hasta tarafından istenildiği zaman takılıp çıkartılmasıdır. Plak kullanımında insiyatifin hastaya verilmesi zaten potansiyeli sınırlı olan bu tedavi aracının etkisini düzgün kullanılmama durumunda daha da azaltacaktır.

 

Orthero plaklar da tüm şeffaf plaklar gibi bilgisayar ortamında ileri teknoloji kullanılarak üretilirler. Ancak ileri teknoloji kullanılması insan faktörünü henüz ortadan kaldıramamıştır. Diş çapraşıklıklarının düzeltilmesinde yaptırılacak diş hareketleri bilgisayar ortamında ayarlansa da bu hareket miktarlarının nasıl ve ne kadar olacağına, önce hangi dişlerin hangi sıra ile hareket ettirileceğine karar verecek olan hekimdir. Maalesef şeffaf plaklar ile yapılacak olan tedavilerde söz konusu dişlerdeki bu düzeltmelerin tümü bilgisayar başındaki teknikerler tarafından yapılmaktadır. Her ne kadar bilgisayarda yapılan işlemlerin onayı hekimlerden alınarak plak üretimine geçilse de hekimler ara aşamaları atlayıp vakanın son bitim halini onayladıklarından tedavi seyrinde kopukluklar meydana gelmektedir. Bu durum özellikle Orthero tedavisinin ortodontistler yerine dişhekimleri tarafından yapıldığı vakalarda daha ciddi sıkıntılar yaratmaktadır.

 

Dr.Cem Caniklioğlu Lingual Ortodonti Kliniği’nde orthero tedavisine uygun vakaların tedavisinde kullanılacak şeffaf plaklar LAS (Lingual Sosyal Altı) sistemi ile kombine olarak kullanılmaktadır. Bu uygulama ile normal şartlarda tek başına Orthero tedavisi ile tedavi edilemeyecek bir grup vakanın da  tedavisi mümkün olmaktadır. Yani zorluk derecesi bir miktar daha fazla olan vakalarda da sonuç alınmaktadır. Bunun yanında hem kullanılacak şeffaf plak sayısında ciddi bir azalma sağlanmakta hem de tedavi süresi belirgin ölçüde kısalmaktadır.