Hasta için özel olarak üretilen ve hastalara tel takmadan ortodontik tedavi olma şansını veren bu sistem kişiye özel olarak üretilmiş bir dizi ince ve pürüzsüz şeffaf plaklardan oluşur. Bu plaklar tedaviyi yapan doktorun tercihine göre ortalama iki haftada bir sıradaki bir sonraki plak ile değişir ve dişler yavaş yavaş hareket ederek en son pekiştirme döneminde takılan son şeffaf plak ile tedavi sonlandırılır. Ortalama iki haftada bir değiştirilecek hastaya özel olarak hazırlanmış bu şeffaf plaklar günde ortalama 20-22 saat civarında takılmalıdır. Ciddi bir hasta işbirliği gerektiren bu tedavi sisteminde plakların düzgün olarak kullanılmaması durumunda zaten etkisi sınırlı olan ve belli vakarda kullanılabilen plaklar etkisini iyice kaybeder ve tedaviler başarısızlık ile sonuçlanır.

Telsiz ortodonti olarak ta adlandırılan şeffaf plak tedavisi ile sadece basit vakalarda braket kullanmadan başarılı sonuçlar almak mümkün olmaktadır. Belli bir bozukluğun üzerinde olan vakalar şeffaf plak kullanılarak tedavi edilemez. Tedavi sırasında kullanılacak plak sayısı vakanın şiddetine göre değişiklik gösterir. Tedavi süresi uygun vakalarda kullanıldığında ve hasta işbirliğinin iyi olduğu durumlarda ortalama 6-18 ay arasında değişir.

 

Günümüzde şeffaf plak tedavisi adı altında invisalign, clear aligner, dijiorto, clearfix, orthero gibi eğişik firmaların ürettiği farklı markalar kullanılmaktadır. Bunların en bilinenleri invisalign markasıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2000’li yılların başında lingual tekniğe alternatif olarak ortaya çıkan bu tedavi yöntemi geçen yıllar içerisinde belirli vakalarda etkinliğini kanıtlamış, ancak orta ve ileri derecede çapraşıklık vakalarında başarı gösterememiştir. Benzer şekilde yerli olarak üretilen orthero plaklar ülkemizde en çok tercih edilen şeffaf plak markasıdır.

 

Şeffaf plak tedavisi uygulanacak hastalardan diş çapraşıklığı veya aralığı tedavisi için uygun ise öncelikle çene kalıpları alınarak laboratuvara gönderilir. Bu modeller laboratuar ortamında taranarak üç boyutlu olarak bilgisayar ortamına atılır. Bilgisayarda dişler hareket ettirilerek vakanın düzeltilmiş son hali elde edilir. 3D printerlar ile başlangıçtan son hale giden vakanın durumuna göre değişik sayıda hasta çene kalıpları basılır. Son olarak elde edilen bu kalıplar üzerinde şeffaf plakların üretimi yapılır.

 

Kullanılacak plakların sayısı ve tedavi süresi, yapılan bu 3 boyutlu simülasyondan sonra netleşir. Uygun vakalarda kişiye özel olarak üretilen şeffaf apareyler sıralı bir şekilde her gün 20-22 saat civarında kullanıldığında dişler simülasyonda görüldüğü gibi hareket etmeye başlar. Örneğin hastada çapraşıklığın düzelmesi için 8 aparey gerekiyor ise bu toplamda 4 ay civarında tedavi gerekecektir anlamına gelmektedir. Şeffaf plak tedavisinde maliyetler kullanılacak markaya ve plak sayısına göre değişmektedir. Invisalign tedavisinde tedavi ücretleri, lingual tedavi ücretlerine yakın seyrederken, orthero, dijiorto vb. yerli markaların plakları ile yapılan tedavi maliyetleri daha uygun olmaktadır.

 

Bu noktada hastaların dikkat etmesi gereken en önemli nokta yukarıda bahsedilen tüm bu işlemlerin tedavyi yapacak ortodontistin kontrolü altında yapılmasıdır. Dişhekimleri tarafından yapılan şeffaf plak tedavilerinde, bu kişilerin ortodonti bilgilerinin sınırlı olması sebebiyle problemler yaşanmaktadır.

 

Şeffaf plak tedavisi fonksiyon ve estetik açısından lingual tedavinin alternatifi değildir. Fonksiyon olarak sadece sınırlı vakalarda kullanılabilmektedir. Estetik açıdan şeffaf plak tedavisi diş bozukluklarının tedavisinde kısmi görünmez bir çözüm olup kullanım sırasında dışarıdan fark edilmektedir. Kliniğimizde belli vakalarda şeffaf plak tedavisi uygulanmakla birlikte, bu tedavi daha çok lingual tedavi ve LAS (lingual sosyal altı) tedavisine tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Özellikle şeffaf plak tedavisi uygulanabilecek vakalarda kliniğimizde yapılan LAS (lingual sosyal altı) tedavisi ile hem normal şartlarda plak tedavisinde kullanılacak plak sayısı azaltılmakta, hem de tedavi süresi ciddi oranda kısalmaktadır.

 

Sadece lingual ortodontik tedavinin yapıldığı kliniğimizde diğer şeffaf plak tedavilerinde olduğu gibi invisalign tedavisi yerine lingual teknik veya LAS (Lingual Sosyal Altı) tedavisi tercih edilmektedir. Bu yöntem ile hem her tür ortodontik bozukluk tedavi edilebilmekte, hem de kısa sürede daha etkin sonuç alınmaktadır.