Hasta için özel olarak üretilen ve hastalara tel takmadan ortodontik tedavi olma şansını veren bu sistem kişiye özel olarak üretilmiş bir dizi ince ve pürüzsüz şeffaf plaklardan oluşur. Bu plaklar tedaviyi yapan doktorun tercihine göre ortalama iki haftada bir sıradaki bir sonraki plak ile değişir ve dişler yavaş yavaş hareket ederek en son pekiştirme döneminde takılan son şeffaf plak ile tedavi sonlandırılır.

Şeffaf plak tedavisi sağlık ve estetik amaçlı olarak ortodontik tedavi görmek isteyen ancak tellerin görüntüsü ile kaygıları olan hastalar için teknolojinin üst düzeyde kullanıldığı bir ortodontik tedavi alternatifidir. Bu tedavi yönteminde hastalarımızın dişleri 3 boyutlu olarak taranarak bilgisayar ortamına aktarılmakta ve dakikalar içerisinde tedavi sonunda dişlerinizin nasıl olacağını görebiliyorsunuz. Bu aşamadan sonra kişiye özel olarak üretilen bir dizi şeffaf plak ile tedaviniz başlıyor. Neredeyse görünmez olan ve hasta tarafından takıp çıkartılabilen bu plaklar sayesinde sosyal yaşantınız etkilenmeden günlük hayatınıza devam edebiliyorsunuz.

Şeffaf plak tedavisi yaptıracak hastalarımızda tedavi sürelerini en aza indirebilmek için hastalarımızdan aldığımız çene kalıplarımızı bilgisayar ortamına aktarıyor, bu sayede ortodontistimizin kontrolünde maksimum hassasiyetle hazırladığımız plaklar ile tedavi sürelerini kısaltıyoruz. Şeffaf plak tedavisi sırasında kullandığımız plaklar hasta tarafından ortalama olarak 7-14 gün arasında değiştirilmekte ve ortalama 3. aydan itibaren dişlerde meydana gelen değişimler belirgin olarak gözlenebilmektedir.

Şeffaf Plak Tedavisi günümüzde diş çapraşıklıklarının tel kullanılmadan ve dışarıdan belli olmadan tedavi edilmesine olanak sağlayan bir tedavi yöntemidir. 2000 ‘li yılların başında ortaya çıkan bu tedavi yöntemi adından da anlaşılabileceği üzere hasta tarafından takılıp çıkartılabilen bir dizi plak serisi ile yapılmakta ve klasik diş tellerinin görüntüsünden kaynaklanan estetik kaygıları belirli ölçüde ortadan kaldırmaktadır.

Hasta için özel olarak üretilen ve hastalara tel takmadan ortodontik tedavi olma şansını veren bu sistem kişiye özel olarak üretilmiş bir dizi ince ve pürüzsüz şeffaf plaklardan oluşur. Bu plaklar tedaviyi yapan doktorun tercihine göre ortalama iki haftada bir sıradaki bir sonraki plak ile değişir ve dişler yavaş yavaş hareket ederek en son pekiştirme döneminde takılan son şeffaf plak ile tedavi sonlandırılır. Ortalama iki haftada bir değiştirilecek hastaya özel olarak hazırlanmış bu şeffaf plaklar günde ortalama 20-22 saat civarında takılmalıdır. Şeffaf plak tedavisinin en büyük dezavantajı hasta kullanımına bağlı olması ve her vakada başarılı sonuç vermemesidir.  Ciddi bir hasta iş birliği gerektiren bu tedavi sisteminde plakların düzgün olarak kullanılmaması durumunda zaten etkisi sınırlı olan ve belli vakarda kullanılabilen plaklar etkisini iyice kaybeder ve tedaviler başarısızlık ile sonuçlanır.

Telsiz ortodonti olarak ta adlandırılan şeffaf plak tedavisi ile sadece basit vakalarda braket kullanmadan başarılı sonuçlar almak mümkün olmaktadır. Belli bir bozukluğun üzerinde olan vakalar şeffaf plak kullanılarak tedavi edilemez. Tedavi sırasında kullanılacak plak sayısı vakanın şiddetine göre değişiklik gösterir. Tedavi süresi uygun vakalarda kullanıldığında ve hasta iş birliğinin iyi olduğu durumlarda ortalama 6-18 ay arasında değişir.

 

Şeffaf Plak tedavisi hem erişkin hastalarda hem de çocuklara uygulanan bir tedavi yöntemi olmakla birlikte yukarıda açıklandığı üzere bu tedavi yöntemi hastalarımız bu plakları ancak günde ortalama 22 saat kullandıklarında sadece orta ve basit diş çapraşıklıklarında gerçek anlamda çözüm olabilmektedir.

 

Günümüzde şeffaf plak tedavisi adı altında invisalign, clear aligner, dijiorto, clearfix, orthero gibi değişik firmaların ürettiği farklı markalar kullanılmaktadır. Bunların en bilinenleri invisalign markasıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2000’li yılların başında lingual tekniğe alternatif olarak ortaya çıkan bu tedavi yöntemi geçen yıllar içerisinde belirli vakalarda etkinliğini kanıtlamış, ancak orta ve ileri derecede çapraşıklık vakalarında başarı gösterememiştir. Benzer şekilde yerli olarak üretilen orthero plaklar ülkemizde en çok tercih edilen şeffaf plak markasıdır.

 

Şeffaf plak tedavisi uygulanacak hastalardan diş çapraşıklığı veya aralığı tedavisi için uygun ise öncelikle çene kalıpları alınarak laboratuvara gönderilir. Bu modeller laboratuar ortamında taranarak üç boyutlu olarak bilgisayar ortamına atılır. Bilgisayarda dişler hareket ettirilerek vakanın düzeltilmiş son hali elde edilir. 3D printerlar ile başlangıçtan son hale giden vakanın durumuna göre değişik sayıda hasta çene kalıpları basılır. Son olarak elde edilen bu kalıplar üzerinde şeffaf plakların üretimi yapılır.

 

Son dönemde çok popüler olan plak tedavisi şeffaf materyallerden üretilen bir dizi plak vasıtası ile uygulanan bir tedavi yöntemidir. Plak tedavisi sırasında dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta vardır. Öncelikle plak tedavisi her vakada uygulanmaz bu sebeple vaka seçimi çok önemlidir. Belirli zorluk derecesinin üzerindeki vakalarda yapılacak tedavilerde sorunlar yaşanabilmektedir. Plak tedavisi ile ilgili vaka seçimi tedaviyi yapacak ortodontist tarafından çok dikkatli yapılmalıdır. İkinci önemi nokra plakların kullanım süresidir. Plak tedavisi sonucunda başarılı bir sonuç elde edebilmek için hastaların kendilerine verilen plakları günde ortalama 20-22 saat kullanmaları gerekmektedir.

 

Kullanılacak plakların sayısı ve tedavi süresi, yapılan bu 3 boyutlu simülasyondan sonra netleşir. Uygun vakalarda kişiye özel olarak üretilen şeffaf apareyler sıralı bir şekilde her gün 20-22 saat civarında kullanıldığında dişler simülasyonda görüldüğü gibi hareket etmeye başlar. Örneğin hastada çapraşıklığın düzelmesi için 8 aparey gerekiyor ise bu toplamda 4 ay civarında tedavi gerekecektir anlamına gelmektedir. Şeffaf plak tedavisinde maliyetler kullanılacak markaya ve plak sayısına göre değişmektedir. Invisalign tedavisinde tedavi ücretleri, lingual tedavi ücretlerine yakın seyrederken, orthero, dijiorto vb. yerli markaların plakları ile yapılan tedavi maliyetleri daha uygun olmaktadır.

 

Bu noktada hastaların dikkat etmesi gereken en önemli nokta yukarıda bahsedilen tüm bu işlemlerin tedaviyi yapacak ortodontistin kontrolü altında yapılmasıdır. Diş hekimleri tarafından yapılan şeffaf plak tedavilerinde, bu kişilerin ortodonti bilgilerinin sınırlı olması sebebiyle problemler yaşanmaktadır.

 

Şeffaf Plak Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

-Günlük yaşamınızı çok fazla etkilemez

-Üretilen şeffaf plaklar size özel olarak üretildiğinden tedavi sürecinde dilediğiniz gibi gülmenize olanak sağlayabilmektedir.

-Plakları kolayca çıkarabilir ve kendiniz geri takabilirsiniz.

-Her yaş grubuna kullanılabilmektedir.

-Dişlerimizde plak olduğu kolayca belli olmamaktadır.

-Şeffaf Plak tedavisi diş teli tedavisine göre daha kısa bir süreçtir.

Takılan şeffaf plakları gün içerinde en az 22 saat kullanmanız önerilmektedir. Hastanın bu plakları kullanım süresi tedavi süresi ile paralel olarak ilerlemektedir.
 

Şeffaf plak tedavisi fonksiyon ve estetik açısından lingual tedavinin alternatifi değildir. Fonksiyon olarak sadece sınırlı vakalarda kullanılabilmektedir. Estetik açıdan şeffaf plak tedavisi diş bozukluklarının tedavisinde kısmi görünmez bir çözüm olup kullanım sırasında dışarıdan fark edilmektedir. Kliniğimizde belli vakalarda şeffaf plak tedavisi uygulanmakla birlikte, bu tedavi daha çok lingual tedavi ve LAS (lingual sosyal altı) tedavisine tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Özellikle şeffaf plak tedavisi uygulanabilecek vakalarda kliniğimizde yapılan LAS (lingual sosyal altı) tedavisi ile hem normal şartlarda plak tedavisinde kullanılacak plak sayısı azaltılmakta, hem de tedavi süresi ciddi oranda kısalmaktadır.

 

Sadece lingual ortodontik tedavinin yapıldığı kliniğimizde diğer şeffaf plak tedavilerinde olduğu gibi invisalign tedavisi yerine lingual teknik veya LAS (Lingual Sosyal Altı) tedavisi tercih edilmektedir. Bu yöntem ile hem her tür ortodontik bozukluk tedavi edilebilmekte, hem de kısa sürede daha etkin sonuç alınmaktadır.