Lingual tekniğin biyomekanik özelliklerinden dolayı, her vakada kullanılabilecek ideal bir lingual braket çeşidinden bahsetmek mümkün değildir. Laboratuar hizmetini de kendi bünyesinde vermekte olan kliniğimiz lingual tedavide tek bir braket çeşidine bağlı kalmayıp hastanın tedavi ihtiyacına en uygun lingual braketi kullanmaktadır.

Lingual tekniğin biyomekanik özelliklerinden dolayı, her vakada kullanılabilecek ideal bir lingual braket çeşidinden bahsetmek mümkün değildir. Laboratuar hizmetini de kendi bünyesinde vermekte olan kliniğimiz lingual tedavide tek bir braket çeşidine bağlı kalmayıp hastanın tedavi ihtiyacına en uygun lingual braketi kullanmaktadır.

Lingual Tedavi'de kullanılan braketlerin gelişimi tekniğin günümüze kadar geçirmiş olduğu evreler ile birebir uyum göstermektedir. Tedavinin ortaya çıkmış olduğu ve ortodontistler tarafından büyük ilgi gördüğü 80'li yılların başlarında değişik ortodonti firmaları tarafından sadece bu tekniğe özel farklı lingual braketler üretilmemiş aynı zamanda dışarıdan uygulanan braketlerde bu teknikte tedavi amacıyla kullanılmıştır. 80’li yılların 2. yarısında “Ortodontik braketleri dişlerin dışına yapıştıracağıma iç tarafına yapıştırırım ve vakayı tedavi ederim” şeklindeki yaklaşımın yanlış olduğu anlaşılarak ortodontistlerin bu teknikten uzaklaşması sonucunda ortodonti firmaları da lingual braket üretimlerini durdurmuşlardır. 90'lı yıllardan tekniğin yeniden yükselişe geçtiği 2000’li yıllara kadar sadece 3 ortodonti firması lingual braket üreterek lingual ortodontistlere hizmet vermeye devam etmiştir. Bu dönemde lingual ortodontistler ağırlıklı olarak Ormco 7. Jenerasyon braketleri ile bu tekniği uygulamışlardır.

   Lingual Braketler

2000'li yıllardan sonra gerek lingual teknik ile ilgili sıkıntıların aşılması gerekse ortodontistlerin bu tekniğe olan ilgilerinin yeniden artması üzerine firmalar yeniden değişik lingual braketlerin üretimine başlamışlardır. Günümüzde değişik firmalar tarafından değişik lingual braketler üretilmektedir. Bu braketler ham olarak satın alındıktan sonra laboratuar ortamında hasta için hekim tarafından hazırlanan tedavi planına uygun olarak kişiye özel olarak üretilirler. Günümüzde lingual braketlerin en çok kullanılanları Ormco STb, Forastadent 2D, Forastadent 3D, Adenta Evolution, GAC In-ovation, Harmony, Incognito, Win, Fujita ve ORG lingual braketlerdir.

Burada hastalar tarafından özellikle dikkat edilmesi gereken nokta Incognito Lingual Tedavi Sistemi adı altında bu lingual braket ile ilgili yapılan yanlış açıklamalardır. Günümüzde 'incognito lingual', 'incognito lingual tedavi', 'incognito lingual teknik', 'incognito lingual ortodonti' 'incognito braket', 'incognito tel' gibi değişik isimler altında yanlış terminolojiler kullanılarak 'lingual teknik' ve 'incognito teknik' şeklinde bir ayrım yapılmaya çalışılmaktadır. Söz konusu bu durum doğru olmayıp, Incognito aynen diğer lingual braketler gibi lingual teknikte dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılan bir braket ve tel çeşididir.

Lingual ortodontik tedavide porselen braket kullanılır mı?

Öncelikle görünmeyen diş telleri ile yapılan tedavide porselen, diş rengi braket kullanmaya gerek yoktur çünkü zaten bu tedavide uygulanan lingual braket ve lingual teller dişleri arka yüzeylerine yapıştırıldıklarından dolayı gözükmezler. Bununla birlikte bir dönem fantom lingual braket adı verile porselen lingual braket üretimi yapılmış ancak daha sonra kullanımdan kalkmıştır. Gizli diş teli tedavisi sırasında porselen braketlerin dişlerin arka yüzeylerinde uygulanmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu braketlerin üretimleri sırasında kenarlarının malzemenin yapısına bağlı olarak yeterince yuvarlatılamamasıdır. Bu sebeple lingual porselen braketler ağız içerisinde metal lingual braketler ile karşılaştırıldığında hastalara daha fazla rahatsızlık vermekte ve alışma süresi çok daha uzun olmaktadır.

 

Incognito, lingual teknikten farklı, bu teknikten üstün veya bu tekniğe alternatif bir teknik değildir. Incognito braketler ve Incognito teller aynen kendisine renk dışında çok benzeyen Win, Harmoni braketler gibi lingual tedavide kullanılan bir braket çeşididir. Incognito, benzer şekilde Win ve Harmony braketlerin de en önemli dezavantajı ise diş yüzeyi üzerinde çok geniş bir alan kapladıklarından dolayı dişlerin arka yüzeylerine yapışmasına rağmen dışarıdan bakıldığında fark ediliyor olmalarıdır.

 

Lingual tekniğin biyomekanik özelliklerinden dolayı, her vakada kullanılabilecek ideal bir lingual braket çeşidinden bahsetmek mümkün değildir. Laboratuar hizmetini de kendi bünyesinde vermekte olan kliniğimiz lingual tedavide tek bir braket çeşidine bağlı kalmayıp hastanın tedavi ihtiyacına en uygun lingual braketi kullanmaktadır.