Görünmeyen Diş Telleri

Görünmeyen Diş Telleri

Konuştuğumuz ya da gülümsediğimiz anda kendini ele veren sağlıklı, estetik ve düzgün sıralanmış dişler çekici bir gülümsemenin yanında sosyal yaşantımızda da gerek özgüvenimiz, gerekse de konforumuz açısından kendimizi rahat hissetmemize yardımcı olur. Bu sebepten dolayı dişlerimiz fonksiyon açısından olduğu kadar “estetik görüntümüz” bakımından da dikkate alınan faktörlerin başında gelir.

Çapraşık dişlerin tedavisinde kullanılan uygulamalar yıllar içinde meydana gelen teknolojik gelişmelere bağlı olarak adeta devrim niteliğinde değişiklikler göstermiştir. Sabit ortodontik tedavinin uygulanmaya başladığı ilk yıllarda dişleri çepeçevre saran bantların yerine günümüzde çok daha küçük diş renginde braketler kullanılmakta, hatta bu aygıtlar hastaların estetik beklentilerini karşılamak amacıyla dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılmaktadır. Estetik ortodonti alanında hastalar için, başkaları tarafından fark edilmeyecek şekilde tasarlanmış olan bu tedavi yöntemi halk arasında görünmeyen diş telleri olarak bilinen lingual tedavi olarak adlandırılmaktadır.

Görünmeyen Diş Telleri

Diş telleri ve braketlerin dişlerin ön yüzeylerine değil de dilin bulunduğu arka taraflarına takıldığı bir tedavi yöntemi olan görünmeyen diş telleri uzun soluklu ortodontik tedavilerde hastaların estetik kaygılarını tamamen ortadan kaldıran bir tedavi yöntemidir. Yakın zamana kadar ağızda istenmeyen bir görünüme neden olan diş telleri özellikle iş hayatına atılmış erişkin hastaların ortodontik tedaviye mesafeli yaklaşmalarına sebep oluyor, birçok hasta ortodontik tedavi yerine dişlerine zarar verebilecek protetik uygulamaları tercih edebiliyorlardı. Günümüzde dişleri arka yüzeylerine uygulanan görünmeyen diş telleri herhangi bir estetik kaygı olmaksızın ortodontik tedaviyi gerçekleştirmeyi mümkün kılmakta, hastalarımıza özgürce yaşamlarına devam edebilme imkânı sağlamaktadır.

Görünmeyen diş telleri ile yapılan lingual ortodonti, yalnızca diş çapraşıklığının giderildiği bir tedavi değil, aynı zamanda kişinin yaşının, yüz yapısının, profilinin ve gülme hattının dikkate alındığı ve kendi laboratuvarımızda kişiye özel olarak üretilen lingual tel ve braketlerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Bu sayede tedavi sırasında hastalarımızın yaşayabileceği sıkıntılar asgariye indirilmektedir. Hastalarımız kendilerine özel olarak üretilmiş olan görünmeyen diş telleri ile olan adaptasyon süresini ortalama 2 hafta içerisinde tamamlamakta ve tedavinin kalanında estetik kaygılardan uzak yaşantılarına devam edebilmektedirler.

Görünmeyen diş telleri ile yaptığımız tedavilerdeki başarımızı kullandığımız yüksek teknolojiye borçluyuz.
Bu tellerin üretiminde öncelikle hastalarımızın ağız içi görüntülerini 3D tarayıcı ile bilgisayara aktarıp dişlerdeki bozuklukları bilgisayar ortamında düzeltiyoruz, 3D yazıcılardan düzeltilmiş modellerin çıktılarını alıyoruz ve vakaya özel en uygun braketi kullanıyoruz.

 

 

Ağız ve dişlerimizin insanın iç dünyasının dışa yansıdığı ve karşımızdaki insanlarla iletişimin başladığı yer olarak düşündüğümüzde; çapraşık dişlere sahip bireylerin sağlıktan sosyal yaşantıya kadar her yönden olumsuz etkilenebileceğini söylemek mümkündür. Kişinin her ne kadar güzel bir yüz ifadesi olsa dahi, o kusursuzluğu bozan çarpık dişler, tüm ahengi ve çekiciliği ortadan kaldırabilmektedir. Bu sebeple estetik beklentileri yüksek hastalarda dış görünüşlerinden ödün vermeden çapraşık dişlerden kurtulmak, sağlıklı ve güzel bir gülümsemeye kavuşmak artık görünmeyen diş telleri ile artık çok daha kolay olmaktadır.

Hastalarımızdan

Asya H.

Hastamız Asya Hanım görünmeyen diş telleri ile ilgili tedaviye nasıl karar verdiğini anlatıyor

-

drcem@lingualortodonti.com

7/24 Mail Ulaşımı

-
Lingual Ortodonti