DR. CEM CANİKLİOĞLU'NA AİT AKADEMİK ÇALIŞMALAR

BİLİMSEL YAYINLAR

Kondil osteokondromu. Klinik Gelişim. 1995

İskeletsel III. Sınıf açık kapanış olgusunda ortognatik cerrahi (olgu bildirimi). Türk Ortodonti Dergisi 1998

Sıçan molar dişlerinde ortodontik diş hareketi oluşturabilmek amacıyla kullanılan apareyin tanıtımı ve uygulanması. Türk Ortodonti Dergisi 1999

Lokal paratiroid hormon uygulamasının ortodontik diş hareketlerine olan etkisinin incelenmesi. Türk Ortodonti Dergisi 1999

Bimaxillary osteotomies in the cleft lip-palate patient: a case report. Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty 2000

Ortodontik ve restoratif tedavi uygulamaları. Dişhekimliği Dergisi 2001

Perception of beauty in Anatolian Turkish adults assessed by orthodontists. Balkan Journal of Stomatology 2001

Konjenital diş eksikliği vakalarında tedavi yaklaşımları. Dişhekimliği Dergisi 2001

Soft tissue profile in Anotolian Turkish adults: Part 1. Evaluation of horizontal lip position using different soft tissue analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002

Soft tissue profile in Anotolian Turkish adults: Part 2. Comparison of different soft tissue analysis in the evaluation of beauty. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002

Güray bite raiser: its clinical use in lingual orthodontic treatment. Journal of Lingual Orthodontics. 2002

A practical method for the construction esthetic pontic in lingual orthodontics. Journal of Lingual Orthodontics. 2002

Lingual ortodontik teknikte TARG+TR indirekt yapıştırma yöntemi: laboratuar işlemleri. Türk Ortodonti Dergis 2003

Lingual ortodonti ve estetik. Türk Ortodonti Dergisi 2003

Lingual ortodontide indirekt yapıştırmanın önemi. Türk Ortodonti Dergisi 2004

Lingual ortodontik tedavide hasta sorunlarının değerlendirilmesi. Türk Ortodonti Dergisi 2004

Lingual ortodontik tedavide karşılaşılan hasta sorunları ve çözümleri. Akademik Dental 2004.

Çekimsiz vakalarda lingual ortodontik tedavi. Türk Ortodonti Dergisi 2004

Use of a nickel titanium expander in cleft-palate cases. Journal of Clinical Orthod. 2004

Patient discomfort: a comparison between lingual and labial fixed appliances. Angle Orthod. 2005

Effect of adhesive thickness on the bond strength of a light-cured resin modified glass ionomer cement. Angle Orthod. 2005

Delayed multidisciplinary management of an extrusively luxated maxillary central incisor. Dental Traumatology. 2005

Les perceptions des patients subissant un traitement orthodontique lingual. International Orthodontics 2005

Les perceptions des patients subissant un traitement orthodontique lingual. International Orthodontics 2005

Comparison of bond strength of lingual brackets under diferent base forming methods. Helenic Orthodontic Review 2005

Sabit ortodontik tedavide direkt yapıştırma-tutuculuğu etkileyen faktörler. Akademik Dental 2006

Alveolar distraction osteogenesis by Leibinger endosseous alveolar distractor before placement of dental implants. Implant Dentistry 2006

TEBLİĞLER

A case of Hanharts (Oromandibular Limb Hypogenesis) Syndrome. 72th. European Orthodontic Society Congress, England 1996

Genç erişkinlerde dudakların ön-arka yöndeki konumlarının farklı analiz yöntemlerine göre incelenmesi 5. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya 1996

III. Sınıf anomalilerin geç ve erken dönemde tedavileri. 5. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya 1996

Sıçan molar dişlerinde ortodontik diş hareketi oluşturabilmek amacıyla kullanılan apareyin tanıtımı ve uygulanması. 6. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul 1998

Lokal paratiroid hormon uygulamasının ortodontik diş hareketleri üzerine olan etkisinin incelenmesi. 6. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul 1998

İskeletsel III. Sınıf olgularda ortognatik cerrahi. 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul 2000

İskeletsel ön açık kapanış olgularında ortognatik cerrahi. 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul 2000

Fasiyal asimetri tedavisinde hedef ne olmalıdır. 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul 2000

Ortodontik tedavide autotransplantasyon. 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul 2000

Farklı yumuşak doku analizlerinin güzellik kavramının değerlendirilmesindeki yeterliliklerinin karşılaştırılması. 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul 2000

Güzellik kavramının ortodontistler tarafından değerlendirilmesi. 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul 2000

Bimaxillary osteotomies in the cleft lip-palate patient: a case report. Türk Dişhekimleri Birliği 7. Uluslararası Kongresi, Mersin 2000

Lingual ortodonti ve estetik. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara 2001

Lingual mekanoterapide hasta sorunlarının değerlendirilmesi. 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu Ankara2001

Lingual orthodontic treatment of non-extraction cases. 78th. European Orthodontic Society Congress, Italy 2002

Güray bite raiser: its clinical use in lingual orthodontic treatment. 5th. World Conress of the European Society of Lingual Orthodontics, Germany 2002

Vertical and skeletal changes in patients treated with lingual appliances. 78th. European Orthodontic Society Congress Italy 2002

Patient discomfort: comparison between lingual and labial fixed appliances. 5th. World Conress of the European Society of Lingual Orthodontics, Germany 2002

Lingual tedavide hasta problemlerinin değerlendirilmesi. 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya 2003

Adesiv kalınlığının rezinle modifiye edilmiş bir cam iyonomer simanın yapıştırma kuvvetine olan etkisi.  8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya 2003

Comparison of bond strength of lingual brackets under diferent base forming methods. 6th. World Conress of the European Society of Lingual Orthodontics, Spain 2004

Dental caries risk assesment in patients treated with lingual orthodontics. 6th. World Conress of the European Society of Lingual Orthodontics, Spain 2004

Lingual ortodontik tedavinin konuşma üzerine olan etkisinin incelenmesi. 9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya 2004

Extrüsive lüksasyon tedavisi:bir olgu nedeniyle. Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Endodonti Kongresi, İstanbul 2004

Effect of adhesive layer thickness on shear bond strength of a resin-modified glass ionomer cement. 80th. European Orthodontic Society Congress, Denmark 2004

Konferans ve Kurslar

Lingual teknikte indirekt yapıştırmanın önemi: laboratuar işlemleri İstanbul, 2002

Labortory procedures in lingual orthodontics:TARG+TR system İstanbul, 2002

Lingual Orthodontics: clinical and laboratory procedures Polonya, 2004

Lingual Ortodontide klinik uygulamalar İstanbul, 2005

Lingual Orthodontics in adult treatment Kazakistan 2013

Key to success in Lingual Orthodontics Kazakistan 2014

Lingual Orthodontics- Use of different brackets Russia 2015

Erişkin tedavisinde Lingual Ortodonti İstanbul 2018