Dişhekimliğinde uzmanlık gerektiren ortodontik tedaviye başlamayı düşünen hasta adaylarının doktor seçimi yaparken aşağıdaki noktaları dikkate almaları başarılı bir tedavi için faydalı olacaktır.

Dişhekimliğinde uzmanlık gerektiren ortodontik tedaviye başlamayı düşünen hasta adaylarının doktor seçimi yaparken aşağıdaki noktaları dikkate almaları başarılı bir tedavi için faydalı olacaktır.

ORTODONTİK TEDAVİYİ YAPTIRMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ DOKTORUN ORTODONTİST OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.

Ortodonti, diş hekimliğinin en eski uzmanlık dalıdır. Ortodonti uzmanı olmak için, 5 yıllık diş hekimliği eğitiminini takiben diş hekimliği fakültesinde verilen ve en az 4 yıl süren eğitim ortodonti programlarını tamamlamamış olmak gerekir. İleri düzeyde eğitim gerektiren bu programları başarı ile tamamlayabilen diş hekimlerine ORTODONTİST denilmektedir. Tüm ortodontistlerin dişhekimi olduğu ancak ancak, tüm diş hekimlerinin ortodontist olmadığı çok iyi bilinmelidir.

 

Özellikle günümüzde dişhekimlerinin veya ortodonti ile ilgili bazı sertifika porgramlarına devam etmiş doktorların ortodontik tedavi yaptıkları sıklıkla görülmektedir. Böyle bir durumda ortodontik tedavinin hasta açısından başarısızlıkla sonuçlanacağı kesindir. Ortodontik tedavinizi yapacak hekimin, ortodonti uzmanlık diplomasına sahip olduğundan emin olunuz.

LİNGUAL TEKNİK (GÖRÜNMEYEN DİŞ TELLERİ) İLE TEDAVİ OLMAK İSTEYEN HASTALARIN TEDAVİLERİ İÇİN MUTLAKA BİR LİNGUAL ORTODONTİSTE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

Dişhekimliği alanında kabul edilmiş ilk uzmanlık alanı olan ortodonti braketlerin dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılarak uygulandığı tekniğe lingual ortodonti denir. Bu tedaviyi başarılı bir şekilde uygulayacak ortodontistlerin bu tekniğin eğitimini almış olmaları ve LİNGUAL ORTODONTİST ünvanını kazanmış olmaları gerekmektedir. Bu yöntem ile tedavi olacak hastaların tedaviyi uygulayacak doktorun lingual ortodontist olduğundan emin olmaları gerekmektedir.

 

UZMANLIK EĞİTİMİNE DEVAM EDEN, ANCAK UZMANLIĞINI HENÜZ TAMAMLAMAMIŞ HEKİMLER KONUSUNDA DİKKATLİ OLUNMALIDIR.

Ülkemiz kanunlarına göre, Ortodonti bölümlerinde uzmanlık veya doktorasını yapan kişiler özel bir muayenehane veya klinikte serbest olarak çalışmaları yasaktır. Ayrıca bu diş hekimleri henüz uzmanlık eğitimlerine devam ettiklerinden, yaptıkları tedavilerin güvenilirlikleri de belli açılardan soru işaretidir. Seçmiş olduğunuz hekimin ortodonti uzmanlığını tamamladığından emin olunuz.

Vaka ezgi

SABİT MUAYENEHANESİ OLAN ORTODONTİSTLERİ TERCİH EDİNİZ. BAŞKA DİŞ HEKİMLERİNİN MUAYENEHANESİ VEYA KLİNİKLERİNE GİDEREK TEDAVİ YAPAN ORTODONTİSTLERİN YAPACAKLARI TEDAVİLERDE SIKINTI ÇIKABİLECEĞİNİ BİLMELİDİRLER.

Bu tarzda çalışan hekimler ayın belirli günleri başka bir diş hekimi muayenehanesi veya kliniğine giderek hastalarını orada tedavi etmektedirler. Bu noktada olabilecek sıkıntıların başında hastaların ağız içerisinde bir sıkıntı olduğunda istedikleri an hekimlerine ulaşamaması gelmektedir. Bir başka sık karşılaşılan durum ortodontist ile yanına geldiği diş hekimi veya klinik yönetiminin ile ilişkisinin bozulduğu durumdur. Bu noktada hastalar tedavilerine kliniğin yeni bulduğu başka bir ortodontist ile devam edecekler veya tedavi oldukları ortodontistinin arkasından başka bir hekimin muayenehanesine gitmek zorunda kalacaklardır. Her iki durumda da tedavinin sorumlusu olan ortodontistin kişinin değişmesine bağlı sıkıntı yaşanabilecektir. Ortodontik tedavi uzun soluklu bir tedavi olup, elde edilen sonucun kalıcı olabilmesi için hastaların uzun süreli takibi gerekmektedir. Tercih ettiğiniz ortodontistin sabit muayenehanesi olmasına dikkat ediniz.