Halk arasında yaprak diş olarak bilinen lamineler genellikle hastaların ön dişlerine uygulanan çok ince porselen dişlerdir. Dişler üzerinde nispeten az bir aşındırma işlemi ile yapılan uygulamada, fiziksel yapısı güçlendirilmiş bu porselen dişlerin çok ince olabilmeleri sağlanmıştır. Son dönemde yaygın olarak kullanılan restoratif seçenekler içerisinde yer alan lamine diş uygulaması, renk geçirgenliklerinin iyi olması sebebiyle estetik açıdan mükemmel sonuçlar vermektedir.

Halk arasında yaprak diş olarak bilinen lamineler genellikle hastaların ön dişlerine uygulanan çok ince porselen dişlerdir. Dişler üzerinde nispeten az bir aşındırma işlemi ile yapılan uygulamada, fiziksel yapısı güçlendirilmiş bu porselen dişlerin çok ince olabilmeleri sağlanmıştır. Son dönemde yaygın olarak kullanılan restoratif seçenekler içerisinde yer alan lamine diş uygulaması, renk geçirgenliklerinin iyi olması sebebiyle estetik açıdan mükemmel sonuçlar vermektedir. Hassas teknikler kullanılarak çok ince üretilen yaprak dişler diğer çevre dokular ile olan mükemmel uyumu sayesinde kişiye mükemmel bir gülüş sağlamaktadır.

Lamina uygulaması öncesinde ortodontik tedavi olan erişkin hastaların sıklıkla tercih ettiği yöntemlerin başında LAS (Lingual Sosyal Altı) tedavisi gelmektedir. Günümüzde özellikle yetişkinler ve dişlerinin değerini bilen hastalarımızın rağbet ettiği bu tedavi sayesinde, dişlerdeki bozukluklar dış görünüşten ödün vermeden, kısa sürede ortadan kaldırılarak hastalar porselen lamine diş uygulaması için hazır hale getirilmektedirler. Ortodontik tedavi sonrası yapılacak olan yaprak diş uygulamalarıyla, ağız ve diş sağlığı açısından önerilmeyen diş kesimini yapmadan estetik bir görünüme sahip olmak mümkün olacaktır.

 

Lamina veneer diş uygulaması öncesinde yapılabilecek bir diğer estetik ortodonti tedavi alternatifi şeffaf plak tedavisidir. Ancak, plak tedavisinin her vakada uygulanamaması, ayrıca tedavide kullanılan plakların hasta işbirliğini gerektirmesi bu tedavinin kullanım alanını sınırlamaktadır. Porselen lamina diş veya halk arasındaki adıyla yaprak diş uygulamalarından önce yapılan estetik ortodontik tedavilerde lingual ortodonti veya LAS (Lingual Sosyal Altı) uygulaması en etkin çözüm olarak ön plana çıkmaktadır.

 

Lamine dişler lekelenme ve aşınmaya karşı porselen dişlere göre daha direçlidirler. Bu dişler iyi bir ağız bakımı ile yıllarca sorunsuz olarak kullanılabilirler. Yaprak dişlerin ömürlerini uzatmak için ağız bakımına dikkat etmek, çok sert gıdaları ısırmaktan, ayrıca tırnak yeme gibi kötü alışkanlıklardan kaçınmak gerekmektedir.

 

Porselen lamina veneer restorasyonlarının avantajları arasında; dayanıklı ve aşınmalara karşı direncinin yüksek olması, kahve çay sigara gibi etkenler ile renk değiştirmesinin doğal dişlere göre daha zor olması, porselen yüzeyleri son derece pürüzsüz olduğu için diş taşı oluşumunu minimuma indirmesi gösterilebilir.

 

Porselen lamine diş uygulaması, çeşitli nedenler ile oluşan, beyazlatma ile sonuç alınamayacak diş renkleşmelerinde, değişik sebepler ile kırılmış veya aşınmış dişlerin restorasyonlarında ve dişlerin ön yüzeylerinde estetik olmayan dolguların varlığında sıklıkla uygulanmaktadır. Bunun yanında diş gıcırdatma ve diş sıkma alışkanlığı olan bireylerde, çürük oluşumu yüksek, ağız bakımı zayıf olan kişilerde, sağlıklı mine dokusunun yeterli olmadığı dişlerde bu uygulama başarılı sonuç vermemektedir.

Diğer tüm protetik uygulamalar ile karşılaştırıldığında lamina diş uygulamasının hasta açısından en büyük avantajı uygulama sırasında diş üzerinden en az seviyede mine dokusunun (0.3-0.7 mm.) kaldırılmasıdır. Bu şekilde hastaların dişlerinde yapılan kesim en az seviyede olmakta ve dokuya minimum zarar verilmektedir. Ancak bu durum dişlerdeki aralık, çapraşıklık ve/veya rotasyonların bulunduğu vakalar için geçerli değildir. Bu hastalarda dişlerdeki bozukluklar düzeltilmeden yapılacak bir lamina veneer uygulaması dişlerin normalden daha fazla kesilmesine ve ilerleyen yıllarda diş kaybı ile sonuçlanabilecek ciddi bir doku kaybına sebep olacaktır. Bunun yanında alt ile üst dişler arasındaki kapanışın baş başa olduğu vakalarda bu tedavi yöntemini uygulamak sakınca olacaktır.

 

İşte bu noktada erişkin hastalarda lamina diş uygulaması öncesinde bir ön tedavi olarak ortodontik seçenekler ortaya çıkmakta ancak erişkin hastalar özellikle ortodontik tedavi sürelerinin uzun olmasından dolayı lamina diş uygulaması öncesinde ortodontik tedaviye sıcak bakmamaktadırlar. Ancak lamina uygulaması öncesi yapılan ortodontik tedavi normal tedavilerden farklıdır ve kısa sürede tamamlanmaktadır. Sadece lingual ortodontik tedavinin uygulandığı kliniimizde Dr.Cem Caniklioğlu tarafından modifiye edilerek uygulanmakta olan LAS (Lingual Sosyal Altı) tedavisi sayesinde hastalarımız bu kısa tedavi süresi ide estetik kaygılardan uzak bir şekilde geçirebilme şansına sahiptirler.