Çeşitli sebeplerden dolayı hastalarda oluşmuş olan çapraşıklıklar ortodontik tedavi sırasında dişlere uygun kuvvetler uygulanarak çözülür. Diğer bir deyişle dişler üzerine kuvvet uygulanır ve dişler hareket eder.

Çeşitli sebeplerden dolayı hastalarda oluşmuş olan çapraşıklıklar ortodontik tedavi sırasında dişlere uygun kuvvetler uygulanarak çözülür. Diğer bir deyişle dişler üzerine kuvvet uygulanır ve dişler hareket eder.  Ortodontik tedavi sırasında dişler üzerine kuvvetin uygulanması değişik materyallerden üretilmiş teller vasıtasıyla olmaktadır. Kullanılacak bu telleri dişlerin üzerine tutturmak amacıyla ise; braket adı verilen ataşmanlar ve ligatür adı verilen bağlayıcılar kullanılır. Özetle günümüz sabit ortodontik tedavisinde kullanılan tüm ortodontik aygıtlar braket, tel ve ligatür adı verilen bu üçlü kombinasyondan oluşmaktadır.

 

Sabit ortodontik tedavide üç çeşit braket kullanılmaktadır.

1-) Metal Braketler: Paslanmaz çelikten üretilen bu braket çeşidi genellikle yaşı küçük çocuk hastalarda tercih edilmektedir. En uygun fiyatlı ortodontik tedavi yöntemi olup, estetik açıdan uzun tedavi süresince görünüyor olması en büyük dezavantajıdır.

 

 

 

2-) Seramik Braketler: 80’li yılların ortalarında metal braketlerden kaynaklanan görüntü sıkıntısını ortadan kaldırmak üzere üretilmiş braket çeşitleridir. Günümüzde genç erişkin ve kısmen de olsa erişkin hastalar tarafından tercih edilen bu yöntem ortodontik aygıtlardan kaynaklanan estetik sıkıntıları belli bir noktaya kadar çözebilmektedir. Fiyatları metal braketlere göre biraz daha pahalı olan seramik braketler estetik olarak metal ve lingual braketler arasında bir ara çözümdür.

 

 

3-) Lingual Braketler: Lingual ortodonti dişlerin dil tarafına bakan iç yüzeylerinden takılan tel ve braketler ile tapılan en ileri teknolojik tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi hastaların ortodontik aygıtlardan kaynaklanan estetik kaygılarını tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Dişler üzerine yapıştırılan ve tedavi süresince çıkarılmayan tel ve braketlere alternatif olarak kullanılan hareketli yani hasta tarafından takıp çıkartılan apareyler ile yapılan tedaviler sadece sınırlı vakada etkili olabilmektedir. Özellikle son dönemde oraya çıkan şeffaf plak tedavisi hangi marka ile yapılıyorsa yapılsın (invisalign, orthero, clear aligner dijiorto, clearfix vb.) sadece belli vakalarda etkili olmaktadır.

Hangi tel ve braket sistemi ile yapılırsa yapılsın ortodontik tedavi uzun süren bir tedavi yöntemidir. Bu tedavide teller ve braketler arasındaki sürtünme kuvvetini ortadan kaldırarak diş hareketini hızlandırdığını savunan damon braket gibi kapaklı braket sistemleri ortodontik tedavi süresinde ciddi bir fark yaratmamaktadır. Damon braket sistemleri bu noktada ilk uygulanmaya başladığı günlerdeki popülaritesinden çok uzaktadır. Benzer şekilde fastbraces diş teli tedavisi olarak geçen braket sistemlerinde de diş hareket hızı sınırlı kalmaktadır. Günümüzde mekanik olarak diş hareketini hızlandırmaya yönelik çalışmalar sınırlı kalmakta olup biyolojik olarak kemik metabolizması üzerinde yapılan çalışmalar ise henüz deney aşamasında devam etmektedir. Bu sebepten dolayı ortodontik tedaviyi düşünen hastaların belli bir tedavi süresine razı olması ancak bu süre içerisinde braketlerden kaynaklanan estetik kaygılarını ortadan kaldırarak dolaylı bir rahatlama sağlamayı düşünmesi bu aşamada daha uygun olacaktır.