Halk arasında köpek ya da göz dişleri olarak da bilinen kanin dişler kapışın kilit dişlerinden olup ağzın köşesinde gülme hattında bulunan ve dudaklara dolgunluğunu veren en önemli dişlerdendir. Bazı durumlarda bu dişler diş etinin altında ve çene kemiği içinde bulunup ağız boşluğuna ulaşamazlar. Kanin dişlerin ortodontik olarak çekimleri çok ender olarak yapılmaktadır. Bu sebeple Lingual Ortodonti tedavisinde de bu dişlerin ağız içerisinde yerlerine getirmek tedavi planının temelini oluşturmaktadır.

 

Kanin dişler niye gömük kalır?

Kanin dişlerin neden gömük kaldıkları tam olarak genel nüfusun %3’ünde kanin dişler gömülü olarak bulunur ve bu vakaların %85’inde gömülü dişler ağız tavanı yani damakta konumlanmış olarak dişetinin altındadır.

 

Tedavi seçenekleri nelerdir?

Tedavi için değişik faktörlere göre değişen çeşitli seçenekler bulunmaktadır 

 

1.Seçenek: Tedavi uygulanmaması 

Herhangi bir soruna yol açmadığı durumlarda, gömülü kanin diş olduğu yerde bırakılabilir. Bu bölgeden zaman zaman radyografi alınarak gömülü dişin bir soruna yol açıp açmadığı kontrol edilir.

 

Ne tür sorunlar ortaya çıkabilir?

Gömülü dişin, önündeki dişlerin köklerine zarar vermesi veya dişin etrafında kist oluşması riski az da olsa bulunmaktadır. Böyle bir durumda gömülü diş çekilmelidir. Yaş ilerledikçe gömük kanin sürmeye başlar ve ağız içerisinde yerini alır. Bu durumda bir ortodontistten görüş alınmalıdır.

Söz konusu gömük dişin herhangi bir işlem yapılmadan ağızda bırakılması seçeneği Lingual Teknik ile tedavi edilen hastalarda çok ender olarak uygulanır.

 

Süt kanin dişlere ne olur?

Ağızda gömük kanin diş yerine bulunan süt kanin dişler ömür boyu ağızda kalabilir ancak kaybedilme riski de bulunmaktadır. Yetişkin yaşlara geldiğinde, süt kanin diş kaybedilirse, o bölgede boşluk oluşacaktır. Bu boşluk protez, köprü, implant veya Lingual Ortodonti uygulamalarıyla kapatılabilir.

 

2. Seçenek: Gömülü dişin çekilmesi

Bu seçenek aşağıdaki durumlarda uygun olabilir:

  • Hasta braket ve telleri kullanmak istemiyorsa

  • Gömülü diş kötü pozisyondaysa

  • Gömülü diş sorunlara yol açıyorsa

Gömülü dişin çekimi sonrası süt köpek dişlerin ağızda bulunuyorsa ya da dişler arasında boşluk varsa ilerleyen dönemlerde ilave tedavilere ihtiyaç olabilir. Bu noktada da yine Lingual Tedavi den faydalanılabilir ancak köpek dişlerinin kaybedildiği vakalarda ideal kapanışa ulaşmak daha zor olacaktır.

 

3.Seçenek: Gömülü dişin ağız içinde doğru konuma getirilmesi

En doğru tedavi yöntemidir. Lingual Tedavi de gömülü dişin sürebilmesi için lokal anestezi altında diş üzerindeki dişeti ve kemik kaldırılarak küçük bir pencere açılır ve gömük dişe ulaşılır. Gömülü köpek dişlerin üzerine braket ya da ortodontik ataşmanlar yerleştirilir. Dişler üzerine yapıştırılan braketler ve kullanılan teller yardımıyla gömülü dişe kuvvet uygulanmaya başlanır ve diş uygun konuma getirilir. Bu sırada hasta gömük diş üzerinde baskı hissedebilir.

Operasyon sonrası, ağız içinde 1 hafta süreyle olacaktır. İşlem sonrasında antibiyotik ve ağrı kesici kullanmak gerekir. Ayrıca ilk bir hafta yara bölgesinde antiseptik gargaraların kullanılması önerilmektedir

 Lingual Ortodonti de gömük diş için yeterli yerin olmadığı durumlarda önce teller yardımı ile gerekli yer hazırlanır, sonrasında cerrahi işlem yapılarak gömük dişe ulaşılır ve diş yerine getirilir. Bazı durumlarda yer sağlamak için diş çekmek gerekebilir ancak bu noktada gömük dişin sürememe olasılığı da dikkate alınarak çok dikkatli hareket edilmesi gerekmektedir.

 

Lingual Tedavi ne kadar sürer?

Gömük bir kanin dişini sürdürmek oldukça yavaş ilerleyen bir süreç olup Lingual Ortodonti nin en zor vakaları arasında yer almaktadır. Tedavinin tamamlanması bu tür vakalarda sıklıkla 2 yılı geçebilmektedir.

 

Tedavi işe yarayacak mı?

Genellikle gömük dişler başarılı bir şekilde ağız içerisindeki yerlerine getirilmektedirler. Ancak bazı ender vakalarda, gömük diş kemikle kaynaşmış olabilir ve hareket etmeyebilir. Böyle bir durum varsa, dişin çekilmesi aşağıda açıklanan transplantasyon yöntemine veya diğer başka tedavi alternatiflerine başvurulması gerekli olabilir. Ankiloz durumunun tedavi öncesinde anlaşılabilmesi çok zordur. Ayrıca ankiloz tedavi başında olmayıp tedavi sırasında gömük diş ağız içerisine hareket ederken de meydana gelebilir.

 

4. Seçenek: Gömülü dişin transplantastonu

Bu yöntemin başarı oranı, diğer yöntemlere oranla daha düşüktür ve az sayıda  vakada tercih edilebilmektedir. Transplantasyon uygulanmadan önce yine Lingual Ortodonti ile gerekli yer hazırlanır. Daha sonra yapılacak cerrahi işlem ile gömük diş çekilir ve aynı anda hazırlanan yere yerleştirilerek sabitlenir. İşlem sonrasında dişte kanal tedavisi yapılması gerekebilir. Transplantasyon işleminin başarısız olma olasılığı yüksektir.