Lingual tekniği diğer ortodontik uygulamalardan faklı kılan en önemli ayrıntı tedavi sırasında kullanılacak olan braket ve tellerin kişiye özel olarak üretilmesidir. Geleneksel ortodonti uygulamalarında değişik firmalar tarafından üretilen farklı braketler belli bir dizi işlemden sonra hasta ağzına hekim tarafından direkt olarak uygulanmaktadır. Söz konusu böyle bir uygulama braketlerin uygulanacağı dişlerin arka yüzeylerinin ön yüzeylere göre daha eğimli olması ve morfolojik değişiklik göstermesi sebebiyle lingual tedavide mümkün olmamaktadır.

Lingual tekniği diğer ortodontik uygulamalardan faklı kılan en önemli ayrıntı tedavi sırasında kullanılacak olan braket ve tellerin kişiye özel olarak üretilmesidir. Geleneksel ortodonti uygulamalarında değişik firmalar tarafından üretilen farklı braketler belli bir dizi işlemden sonra hasta ağzına hekim tarafından direkt olarak uygulanmaktadır. Söz konusu böyle bir uygulama braketlerin uygulanacağı dişlerin arka yüzeylerinin ön yüzeylere göre daha eğimli olması ve morfolojik değişiklik göstermesi sebebiyle lingual tedavide mümkün olmamaktadır.

Lingual ortodontide braketler laboratuar ortamında değişik yöntemler ile kişiye özel olarak hazırlanır ve daha sonra hekim tarafından indirekt olarak hasta ağzında uygulanır. Söz konusu bu işlem sadece braketlerin ilk uygulamasında değil tüm tedavi sırasında yapılmaktadır. Diğer bir deyişle tedavi sırasında bir şekilde kopan, yerinden çıkan veya pozisyonu değişmesi gereken her braket uygulamasında laboratuar çalışması ve indirekt uygulama gerekmektedir. Lingual tedavinin olmaz ise olmazı olan laboratuar desteği olmadan başarılı bir lingual tedavi uygulamak mümkün değildir.

Tekniğin ortaya çıkışında itibaren laboratuar uygulamasının önemini kavrayan lingual ortodontistler bu konuda değişik teknikler geliştirmişlerdir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra teknolojik gelişmelerin de yardımıyla günümüzde lingual ortodontide kullanılan laboratuar teknikleri kusursuz hale gelmiştir. Lingual tedavi düşünen hastaların özellikle tedavi olacakları lingual ortodontistin laboratuar hizmetini nereden ve nasıl aldığı konusunda araştırma yapmaları, tedavi sırasında alınan hizmette bir kesinti olup olmayacağı konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.

Lingual ortodonti üzerinde çalışmaya başladığı 2000’li yılların başında eş zamanlı olarak bu teknik ile ilgili kendi laboratauarını da kuran Dr. Cem Caniklioğlu o dönemde geliştirdiği TARG+TR@ sistemini günümüzde CAD-Cam teknolojisi ile kombine ederek daha hassas hale getirmiştir. Bu ileri teknoloji sayesinde dişlerde tedavi sonunda elde edilecek durum öngörülerek, yapılacak diş hareketlerini uzayın 5 yönünde kontrol edebilmek mümkün olmaktadır. Bu şekilde tedavi sonunda teller üzerinde klinisyen tarafından yapılacak bükümler minimize edilerek etkin bir ortodontik tedavinin yanında tedavi süresinde de bir kısalma sağlanmaktadır.

Lingual tekniğin biyomekanik özelliklerinden dolayı, her vakada kullanılabilecek ideal bir lingual braket çeşidinden bahsetmek mümkün değildir. Bu noktada; özellikle incognito tedavi sistemi veya win tedavi sistemi gibi hekimi sadece tek tip lingual braket kullanmaya zorlayan ve laboratuvara bağımlı kılan yöntemlerin aksine Cem Caniklioğlu Lingual Ortodonti Kliniği kendi bünyesinde bulundurduğu lingual laboratuarının 20 yıllık tecrübesi ile değişik lingual braketleri vakanın ihtiyacına uygun olarak kullanabilmektedir. Bu şekilde aynen dışarıdan uygulanan geleneksel ortodontik tedavilerde olduğu gibi kliniğimizde yapılan lingual tedavilerde de farklı lingual ortodontik braketler kişiye özel olarak üretilebilmekte ve her vakada aynı braket yerine vakaya uygun braket kullanılmaktadır.

Lingual Ortodonti Kliniğimizde hastadan toplanan ortodontik kayıtları takiben Dr. Cem Caniklioğlu tarafından yapılan tedavi planına uygun oluşan değerlere göre laboratuarımızda hastaya özel braketlerin üretimine başlanır. Beş farklı aşamadan oluşan üretimin her aşaması Dr.Cem Caniklioğlu tarafından kontrol edilir ve onayı alındıktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir.

Hastaya özel lingual ark tellerinin hazırlanması lingual tedavinin en önemli ikinci aşamasını oluşturmaktadır. Lingual ortodontinin en önemli aşamalarından biri olan ve tedavi sırasında hastaya özel olarak kullanılacak ark tellerinin üretimi yine kendi laboratuarımızda lingual braketlerin üretimini takiben özel bir bilgisayar programı ile yapılmaktadır. Özel olarak üretilen bu teller sayesinde tedavi sırasında yapılacak bükümler azaltılarak tedavi süresi kısaltılmakta ve hasta konforu arttırılmaktadır. Laboratuarımızda kişiye özel lingual braket ve tellerin hazırlanması ortalama 2 hafta içerisinde tamamlanmaktadır.