Görünmeyen diş telleri ile yapılan farklı tedavilerin tümünde tedavi sırasında kullanılacak braket ve teller kişiye özel olarak hazırlanmaktadır. Tekniğin ortaya çıktığı ilk yıllardan itibaren bu konunun önemi anlaşılmış ve bu konu ile ilgili farklı metodlar geliştirilmiştir. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren teknolojik gelişmelerle birlikte lingual tedavide uygulanan laboratuvar yöntemlerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir.

 

Laboratuvar aşamasının bu teknikteki önemi tam olarak nedir?

 

Gizli diş teli tedavisi sırasında hastada kullanılacak her bir lingual braket ve lingual tel hastaya özel olarak laboratuvar ortamında hazırlanmaktadır. Laboratuvar aşaması lingual tekniği, dışarıdan uygulanan geleneksel tellerden ayıran en önemli özellik ve vazgeçilmez kısımdır. Laboratuvar aşaması olmadan lingual tedavi ile başarılı sonuçlar almak mümkün değildir.

Ön yüzeyleri ile karşılaştırıldığında dişlerin arka yüzeyleri çok farklı morfolojik özelikler gösterdiğinden dolayı bu teknikte kullanılacak braket ve teller hastanın ağız ve diş yapısına uygun olarak farklı grafik, hesaplama ve ölçümleme teknikleriyle hastaya özel olarak üretilmektedir. Laboratuvarın kesintisiz desteğine tedavinin sadece başında değil her aşamasında ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada laboratuvar işlemlerinin yurtdışında yapıldığı vakalarda sıkıntılar yaşanmaktadır. Çünkü sadece tedavi başında değil tedavi sırasında da laboratuvar kullanılmaktadır. Örneğin hasta ağzında tel ve braketlerin uygulanması ile ilgili yapılabilecek tüm işlemlerde veya hastanın teller ile yaşayabileceği sıkıntılarda alınan datalarının işlem yapılmak üzere yeniden yurt dışındaki laboratuvara gönderilmeleri ve geri gelmeleri için beklemek gerekmektedir. Söz konusu bu durumda hastaların tedavi süresini uzatmakta ve tedavide sıkıntı yaratabilmektedir. İkinci en önemli sebep ise Ar Ge’ ye yöneliktir. Bu teknikte klinikte hasta tedavisi sırasında karşılaşılan sorunların en önemli çözüm yeri vakanın laboratuvar aşamasıdır. Yani tedavi sırasında bir sorun çıktığında bunu laboratuvar aşamasında nasıl çözeceğinizi çok iyi bilmeli ve her an gerekli desteği alabiliyor olmalısınız. Laboratuvar aşaması bu açıdan sürekli geliştirilmesi gereken bir alan ve siz bunu klinik ile ne kadar koordineli yaparsanız bu teknikte başarılı olma şansınız o kadar fazla olur.

Görünmez Diş Teli tedavisinde kullanılacak her sistemde tedavi başarısının başarının en önemli unsuru hiç tartışmasız kesintisiz laboratuar desteğidir. Bu sebeple bu tedavi yöntemini  tercih edecek hastaların tedavileri sırasında kesintisiz laboratuar hizmeti alabilecekleri klinikleri tercih etmeleri kendi açılarından faydalı olacaktır.

Yukarıda detaylı olarak açıklamaya çalıştığımız gizli diş teli tedavisinde laboratuvar uygulamasının önemini daha bu tekniği uygulamaya başladığı 2000’li yılların başında anlayan Dr. Cem Caniklioğlu kendi lingual laboratuvarını klinik bünyesinde oluşturmuş ve teknik ile ilgili uygulamaları gelişen teknoloji ve dijitalleşme ile paralel olarak sürekli güncellemiştir.