Halk arasında tel tedavisi olarak bilinen ortodonti dişlerin çeneler üzerinde düzgün şekilde yerleşmesi, bunu yanında yüz görünümünde çenelerden kaynaklı estetik sorunların teşhis ve tedavisi ile ilgilenen diş hekimliğinin en eski uzmanlık dalı olarak kabul edilmektedir. Diş hekimliği fakültelerinde beş yıllık eğitimlerini tamamlayan doktorlar bu eğitim sonrasında ortalama 4-6 yıl arasında değişen bir uzmanlık eğitimi alarak ortodontist unvanını kazanmaktadırlar. Diğer bir deyişle; tel tedavisi alanında uzmanlaşan diş hekimlerine ortodontist denmektedir. Ortodontist genel diş hekimliği uygulamalarının yanında çene bozuklukları, çapraşıklıklar, dişler arasındaki seyreklikler gibi diş ve çene yapılarını ilgilendiren her türlü problemi çözüme kavuşturan hekimlerdir. Her ortodontist diş hekimidir ancak her diş hekimi ortodontist değildir.

Diş teli tedavilerinin ortalama 2 yıl civarında sürdüğü kabul edilirse; ortodontist adaylarının eğitimleri sırasında hocalarının denetiminde 80-120 adet vakanın tedavisini bitirdiğini, bunun yanında 1000 in üzerinde vakanın da tedavi planlamasını izleyerek bu alanda uzmanlaştığını söylemek mümkündür. Bu noktada ortodontist sadece ortodontik aygıtları dişlere uygulayan kişi değil, aynı zamanda tedavi planlamasını doğru şekil ve zamanlamayla kurabilen uzman kişidir.

Diş teli tedavisi konusunda karar verecek hasta adaylarının ortodontist ve diş hekimi arasındaki farkı çok iyi bilmek zorundadırlar. Çok sayıda kişinin merak ettiği fark uygulanan tedavilerle daha net anlaşılabilmektedir. Genel diş hekimleri diş ve diş eti sağlığı sağlığına yönelik tedaviler ile ilgilenirken, ortodontist çene ilişkileri ve üzerindeki diş dizilimlerine odaklanmaktadır. Diş hekimleri diş çürüğü, diş eti hastalıkları, diş kaplamaları, kanal tedavisi, diş beyazlatma veya implant gibi tedaviler uygularken, ortodontist yanlış konumda bulunan çapraşık veya seyrek dişleri, çapraz, derin veya açık kapanış sorunlarını, çeneler arasındaki uyumsuzlukları ve hatta çene eklemi sorunlarını düzeltmektedir. Bu noktada tel tedavisinin aslında genel diş hekimleri tarafından uygulanamayacağını ve genel diş hekimlerinin ortodonti ihtiyacı olan hastalarını bu konuda güvendikleri bir ortodontist meslektaşlarına yönlendirmesi gerektiğini söylemek doğru olacaktır.

Hastalarımızın uzun soluklu ve maliyetli bir işlem olan tel tedavisine başlamadan önce yukarıda açıklamaya çalıştığımız konular ile ilgili dikkatli olmaları, tedavi olacakları ortodontist konusunda gerekli araştırmayı yaptıktan sonra karar vermeleri ve en önemlisi bilgi, beceri, deneyim ve uzmanlık gerektiren bu tedavide seçimlerinde kesinlikle genel diş hekimini tercih etmemeleri gerekmektedir.