Ortodontik tedaviden sonra dişler yeni konumlarından eski yerlerine dönme eğilimi gösterirler. Bunu önlemek için kemik ve çevre dokular yeni düzenine adapte oluncaya kadar dişler düzeltilen konumlarında tutulmalıdır. İşte bu amaçla yapıla tedaviye ortodontide pekiştirme tedavisi denilmektedir. Bu tedavi aktif bir tedavi olmayıp dişlerde herhangi bir düzeltme işlemi yapılamamaktadır sadece dişlerin mevcut konumlarının korunması hedeflenmektedir.

Bu aşamada kullanılacak pekiştirme apareyleri hayati bir öneme sahip olup, Lingual Tedavi sonunda elde edilen durumun korunması için planlanmıştır. Lingual Ortodonti tedavisini takiben kullanılan pekiştirme apareyleri büyük bir sabır ve emek ile elde edilen sonucu kalıcı kılmak açısından son derece önemlidir çünkü söküm işlemi tamamlandığında Lingual Ortodontist in yapmış olduğu aktif Lingual Ortodonti safhası tamamlanmış yani doktorun tedavi ile ilgili sorumluluğu bitmiştir. Pekiştirme tedavisinde tüm sorumluluk hastaya geçmiştir ve bu tedavi Lingual Tedavi nin bir parçası sayılmamaktadır.

 

Lingual Teknik ile tedavi edilen hastalarda pekiştirme aşamasında iki temel aparey kullanılmaktadır.

1-Sabit Pekiştirme Aygıtı (Retainer)

Lingual Tedavi sonunda ince özel bir telin belli dişlere-genel olarak kanin veya 1.küçük azı dişleri arasındaki 6 veya 8 adet diş üzerine- yapıştırılması işlemidir. Şimdiye kadar bulunmuş olan en etkili, kullanımı en kolay ve riskleri en az olan koruyucu aygıttır.

Sabit pekiştirme aygıtında meydana gelebilecek kopmaları engellemek için sert, yapışkan ve çekirdekli gıdalar dikkatli tüketilmelidir. Bu aygıtları kırmak veya zedelemek aktif Lingual Tedavi sırasında kullanılan braketlere oranla çok daha zordur. Pekiştirme aygıtlarının temizliğinde diş ipi, diş duşu ve ağız gargarası kullanılabilir. Normal ağız bakımlarına ilave olarak sabit koruyucuların bulunduğu bölge günde en az en az bir defa diş ipi ile temizlenmelidir. Sabit retainer ile pekiştirme tedavilerine devam eden hastaların ortalama 6 ayda bir kez olmak üzere diş hekimine diş taşı temizliği yaptırmaları gerekmektedir.

Kullanılan aparey sabit olduğundan dolayı sürekli ağızdadır. Bu apreyin kullanım süresi vakaya göre değişmekle birlikte minimum beş yıldır, bazı vakalarda ise ömür boyu ağızda kalabilmektedir. Tedavisi tamamlanmış olan Lingual Ortodonti hastalarımız kliniğimizde 6-10 aylık aralıklarla kontrollerine gelmektedirler.

 

2-Şeffaf Pekiştirme Aygıtı (Essix)

Sabit koruyuculardan sonra en çok tercih edilen pekiştirme aygıtıdır. Hasta tarafından takıp çıkartılabilir. Bu nokta hasta iş birliği gerektirmesi açısından bir dezavantaj, diğer taraftan ağız bakımının daha iyi yapılabilmesine olanak sağladığından dolayı önemli bir avantajdır. Şeffaf oldukları için görünürler ancak estetik olarak ciddi bir sıkıntı yaratmazlar. Şeffaf plaklar ile yemek yenmez ve su harici herhangi bir sıvı tüketilmez. Temizlikleri sadece su ve özel temizleyici tabletler ile yapılmaktadır.

Tek başlarına ne kadar efektif oldukları tartışmalı olan şeffaf pekiştirme aygıtların kliniğimizde sabit koruyucular ile birlikte kullanımı tercih edilmektedir

Lingual Ortodonti de pekiştirme aşamasına geçilmesi ve sabit koruyucuların uygulanması geleneksel ortodontik tedavilere göre bazı farklılıklar göstermektedir. Geleneksel tedavilerde tedavinin sonlandırılmasına kara verilmesinin ardından alt ve üst çenede pekiştirme aygıtları uygulanır, devamında ortodontik aygıtlar çıkartılır. Lingual Ortodonti de braketlerin çıkartılacağı dişlerin arka yüzeylerine sabit koruyucular takılacağından tellerin çıkartılmasını takiben diş etlerindeki şişme ve kanamaya bağlı olarak sabit pekiştirme aygıtlarının yapıştırma işlemi hemen yapılamaz. Lingual Teknik te ortodontik aygıtların çıkartılma işlemini takiben ortalama 1-2 hafta civarında şeffaf plak kullandırılır. Bu süre içerisinde diş etlerinde iyileşme sağlandıktan sonra sabit koruyucular uygulanır.

Söküm işlemi önce tek çenede yapılır daha sonra diğer çeneye geçilir

Lingual Ortodonti de bunun en önemli sebebi diş etlerinde iyileşme sırasında kullanılan şeffaf plakların hasta tarafından aynı anda her iki çenede kullanımının zor olmasıdır. Hasta bir şekilde bu zorluğa bağlı plaklarını düzgün kullanmaz ise dişlerde hareket olma ve bozulma riski fazladır. Bu sebepten dolayı kliniğimizde söküm sırasında plak kullanımı kısa süreli de olsa tek çene ile sınırlandırılmıştır. Bir çenede işlem tamamlandıktan sonra diğer çeneye geçilecek şekilde bir söküm prosedürü izlenmektedir.