Ortodonti diş hekimliğinin bilinen en eski uzmanlık salıdır.

Ortodonti diş hekimliğinin bilinen en eski uzmanlık salıdır. Lise eğitimi sonrasında 5 yıllık Diş hekimliği Fakültelerini bitiren kişiler zorlu bir sınav sonrasında ortodonti ana bilim dallarında ortalama 4-6 yıl arasında değişen bir eğitim sonrasında ortodontist unvanını alırlar. Özetlemek gerekirse her ortodontist diş hekimidir, ancak her diş hekimi ortodontist değildir.

Ortodontik tedavi uzmanlık gerektiren uzun bir tedavi olduğundan diğer diş hekimliği tedavilerine göre daha maliyetlidir. Ortodontik bozuklukların zorluk seviyesi, hastaları diş, çene ve kemik yapısı, bunun yanında dişlerdeki çapraşıklık tedavi ücretini belirleyen en önemli faktörlerdir.

Ortodontik tedavi ile hasta muayenesi yapılmadan bir ücret vermek çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bazı durumlarda hastalara göre çok basit olabilecek bazı sorunlar aslında iskeletsel kökenli olup, düzelmesi çok uzun zaman alabilmektedir. Ortodontistin yapacağı muayene sonrasında yapacağı değerlendirme ve mekanik hesaplamalar sonrasında net bir maliyet ve tedavi süresi ortaya çıkacaktır.

Ortodonti fiyatını belirleyen faktörler;

-Hastanın tedavi ihtiyacı ve bozukluk derecesi,

-Vakadaki çapraşıklık miktarı veya dişler ayrık ise dişler arası açıklığın miktarı,

-Ortodontik bozukluğun çeneleri ilgilendirip ilgilendirmediği yani iskeletsel kökenli olup olmadığı,

-Ortodontik tedavinin çift çeneye mi yoksa tek çeneye mi uygulanabileceği,

-Kullanılacak malzemelerin marka ve özellikleri

Yukarıda anlatıldığı üzere tedavinin çift çene veya tek çene da uygulanması fiyatı belirleyen bir faktördür. Özellikle hastalar sadece şikayetçi oldukları bölgedeki dişlerin düzelmesine odaklı olduklarından dolayı birçok durumda tek çeneye uygulanacak tedavinin kendileri için yeterli olduğunu düşünmektedirler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; tek çene tedavilerinde tellerin uygulandığı çenede diş hareketi meydana gelip dişler uzayın üç yönünde hareket ettiğinden buna karşılık diğer çenede hiçbir diş hareketi olmadığından çenelerin kapanışı düzgün olmayabilir. Evet belki tedavi sonunda hastanın arzu ettiği düzelme sağlanmış olur ancak dişlerin kapanışının düzgün olamaması orta ve uzun dönemde hastaya ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Sadece tek çene tedavi ile düzeltilebilecek ortodontik bozuklukların oranı maalesef %20’yi geçmemektedir.

Diş tellerinin içeriden uygulandığı lingual ortodonti vakalarında tedavi ücreti daha yüksektir. Bunun en önemli sebepler; görünmeyen diş teli uygulamasının üst uzmanlık gerektirmesi yani bu tedaviyi uygulayacak ortodontistlerin ilave bir eğitim almış olmaları, bu teknikte kullanılacak tel ve braketlerin laboratuvar ortamında kişiye özel olarak hazırlanmaları ve görünmez diş teli malzemelerinin daha maliyetli olmasıdır.