Büyüme ve gelişim çağındaki çocuk hastaların dişlerindeki bozukluklar sadece ortodonti uzmanı tarafından gerçekleştirilmesine rağmen, erişkin hastaların tedavisinde çoğunlukla birden fazla ve farklı dallardaki uzman hekimlere ihtiyaç olduğu durumlarla karşılaşılmaktadır. Dişhekimliği alanında erişkin hastaların tedavisinde birden çok branş ve disiplinin rol oynadığı bu yaklaşıma multi-disipliner veya çok branşlı yaklaşım adı verilmektedir.

 
Büyüme ve gelişim çağındaki çocuk hastaların dişlerindeki bozukluklar sadece ortodonti uzmanı tarafından gerçekleştirilmesine rağmen, erişkin hastaların tedavisinde çoğunlukla birden fazla ve farklı dallardaki uzman hekimlere ihtiyaç olduğu durumlarla karşılaşılmaktadır. Dişhekimliği alanında erişkin hastaların tedavisinde birden çok branş ve disiplinin rol oynadığı bu yaklaşıma multi-disipliner veya çok branşlı yaklaşım adı verilmektedir.

Erişkin hastaların multi-disipliner tedavilerinde birlikte çalışacak olan uzmanların koordineli bir şekilde çalışması son derece önemlidir. Burada oluşabilecek bir aksama tedavi sonucunu olumsuz olarak etkileyecektir. Ortodontik tedavi başlangıç tedavisi olup, yapılan bu tedavi ile daha sonra yapılacak olan işlemlere bir anlamda hazırlık yapılmaktadır. Söz konusu yapılan bu hazırlıkları genel olarak şu şekilde gruplamak mümkündür:

 

-Erişkin hastalarda ileride yapılması planlanan implant tedavisi için gerekli boşlukların hazırlanması şeklinde olabildiği gibi, bazen planlanmış implant sayısını azaltmak amacıyla implant konacak yeri, boşluğunu komşu dişleri hareket ettirerek kapatmak şeklinde olabilir.

-Büyüme gelişimini tamamlamış ve çene bozuklukları olan bireylerde yapılacak olan çene ameliyatları (ortognatik cerrahi) öncesi dişlerdeki çapraşıklıkların giderilerek kapanışın ameliyat sonrasına uygun hale getirilmesi yine ortodontik tedavi ile yapılacaktır.

-Gülüş estetiği ile ilgili yapılacak olan lamina veya zirkon kaplamalar öncesi dişlerin ortodontik tedavi ile sıralanarak dişler üzerinde yapılacak olan kesim işlemini azaltmak günümüzde yapılan en sık uygulamalardan birisidir.

-Yine diş eksikliklerinin giderilmesinde hasta ve protez uzmanlarının hareketli protezler yerine dişleri hareket ettirerek sabit restorasyonlar yapmayı tercih etmeleri sebebiyle ortodontik tedavi yapılacak protetik uygulamalar öncesinde sıklıkla gündeme gelmektedir. Bu şekilde hastalarımızda okluzal ilişki ve fonksiyon daha iyi hale getirilerek diş ve çevre dokuların periodontal harabiyete karşı direncin arttırılmaktadır. 

Multi-disipliner yaklaşımlarda erişkin hastalarda yapılacak tedavilerde dışarıdan uygulanan sabit ortodontik aygıtlar, yani metal veya şeffaf braketler ile içeriden uygulanan lingual teknik kullanılmalıdır. Bunun yanında bazı vakalarda şeffaf plak tedavisi uygulanarak sonuç alınmaya çalışılsa da elde edilen sonuçlar çok başarılı olamamaktadır. Şeffaf plak tedavisinin uygulanmasının düşünüldüğü erişkin vakaların multi-disipliner tedavilerinde lingual ortodontik tedavinin daha basit bir versiyonu olan ‘Lingual Sosyal Altı (LSA)’ tedavisinin uygulanması daha doğru bir tercih olacaktır. Bu şekilde hem yapılacak ön tedavinin süresini kısalacak hem de elde edilecek sonuçlar daha güvenilir ve başarılı olacaktır.