Estetik görüntünün her alanda ön plana çıktığı günümüzde yüz estetiğinin önemli bir parçası olan düzgün dişler ve güzel bir gülümsemeye sahip olmak amacıyla diş hekimliği alanında farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bunlardan biri olan ve çapraşık dişlerin düzeltildiği ortodontik tedavi yöntemleri halk arasında tel tedavisi olarak da bilinmektedir. Bu tedavi sırasında dişlerin üzerine yapıştırılan ve braket adı verilen ataşmanlar vasıtasıyla değişik kalınlık ve alaşımlardan oluşan tellerin elastik deformasyonlarından kaynaklanan kuvvetler dişlere uygulanır ve dişler hareket eder. Bu sayede ağız içerisinde kötü pozisyonlarda çapraşık olarak bulunan dişler hareket ettirilerek ideal konumlarına getirilir ve düzgün bir dizilim sağlanır. Ortodontik tedavide dişler üzerine uygulanan apareyler dişlerin ön yüzeylerine (labial ortodontik tedavi) veya arka kısımlarına (lingual otodontik tedavi) yapıştırılarak yapılmaktadır.

Günümüzde yapılan ortodontik tedavilerde tedaviyi uygulayacak olan ortodontistin seçmiş olduğu braket dişler üzerine bizzat hekim tarafından el ile yapıştırılmakta sonrasında ise teller bu yapıştırılan ataşmanlara bağlanarak tedaviye başlanmaktadır. Uzun süreli bir uygulama olan ortodontik tedavi sırasında hastalar aylık kontrollere gelmekte ve bu kontrollerde düzenli olarak diş üzerine gerekli yönde ve miktarda kuvvet uygulamasına devam edilecek şekilde ağız içerisindeki tellerde ayarlamalar yapılmaktadır. Bu ayarlamalar tellerin değiştirilmesi veya tellerde yapılan bükümler vasıtasıyla sağlanır.

Günümüzde yukarıda genel anlamda açıklanan ve ortodontik tedavinin temelini oluşturan dişlerin üzerine tellerin uygulanma işlemi ve tellerde yapılan bükümler hekim tarafından hasta ağzında yapılmakta ve bu esnada oluşabilecek hatalar tedavi sürelerinde ciddi uzamalara sebep olabilmektedir. Ortodontik tedavideki bir diğer sıkıntı, tedavi sırasında kullanılan değişik alaşım ve kalınlıklardan meydana gelen tellerde yapılması zorunlu olan bükümlerdir. Her ne kadar farklı formlarda değişik teller preform olarak üretilmiş ve hekimlerin hizmetine sunulmuş olsa da bu tellerin hastaya özel olarak bükülmesi tedavinin kalitesi açısından çok daha iyi olacaktır.

Günümüzde hızla gelişen dijitalleşmenin diş hekimliği alanında da yerini alması, yukarıda açıkladığımız ağız içerisinde direkt olarak yapılan ortodontik işlemlerin bilgisayar ortamında maksimum hassasiyetle yapılmasını gündeme getirmiştir. Bu alanda değişik çalışmalar vardır; Ancak bu uygulamalar henüz çok dağınık olup, daha çok belirli merkezlerden hizmet satımı şeklinde yapılmaktadır ve ortodonti kliniklerine rutin olarak girememiştir.

Günümüzde dijital ortodonti olarak yapılan başlıca uygulamaları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

1-) Hasta çene kalıplarının ağız içi tarayıcılar ile taranarak bilgisayar ortamına aktarılması, sonrasında dişlerin tek tek kesilmesi ve hareket ettirilerek sanal ortamda düzeltilmesi: Bu işlem artık kliniklerde rutin olarak uygulanmaya başlanmıştır.

2-) Dişlerin üzerine yapıştırılacak braketlerin bilgisayar ortamında oluşturulan bir kütüphanede toplanması ve oradan taşınarak yine bilgisayar ortamında dişler üzerine yapıştırılması

3-) Sanal ortamda dişler üzerine yapıştırılan ataşmanların metal printerlardan çıktılarının alınması

4-) Ortodontik tedavide kullanılan tellerin robotlar vasıtasıyla bilgisayar ortamındaki datalar üzerinden bükülmesi. Bu işlemi yapan robotlar mevcuttur ancak klinik ölçeğinde henüz üretilmemiştir. Bu durumu masa üstü bilgisayarların bulunmasından önceki oda büyüklüğünde işlem yapan bilgisayarlara benzetebiliriz.

Yukarıdaki dört maddede özetlemeye çalıştığımız ortodontide dijitalleşme aslında belli bir noktaya gelmiş bulunmaktadır Buradaki en önemli sorun, dijitalleşen uygulamalar arasındaki kopukluk, uyumsuzluk ve yine bu uygulamaların kendi içlerindeki detay eksiklikleridir. Söz konusu bu işlemlerin mükemmelleştirilerek tek bir çatı altında toplanması ve kliniklerde hekim kullanımına bir paket olarak sunulabilmesi günümüzde uygulanan ortodontik tedavi yöntemlerini başka bir boyuta taşıyacaktır.

Sadece görünmeyen diş telleri ile tedavi yapılan Türkiye’nin ilk ve tek lingual ortodonti kliniğinde diş hekimliği ve ortodonti alanında meydana gelen dijital gelişmeler ile paralel olarak özellikle uyguladığımız laboratuvar yöntemleri sürekli olarak güncellenmekte, bu sayede bir taraftan tedavi kalitemiz arttırılırken diğer yandan tedavi süreleri kısaltılmakta ve hasta konforunda en üst seviyeye taşınmaktadır.