Son yıllarda diş hekimliği alanında Botulinum Toksin yani halk arasında bilinen adıyla botoks uygulamaları günden güne yaygınlık kazanmaktadır. Günümüzde hastaları çene eklemleri (Temporomandibular Eklem), çiğneme kasları (Masseter Kas) ile ilgili birçok şikayet yanında, dişetleri ve çevre dokuları etkileyen bir çok rahatsızlık yapılan Botulinum Toksin yani botoks uygulaması ile başarılı bir şekilde çözülmektedir.

ÖNCE ANATOMİ

Yüz bölgesinde yapılacak her türlü botoks uygulamasının başarısı insan anatomisinin iyi bilinmesine ve anlaşılmasına bağlıdır. Bu noktada uygulamayı yapacak olan doktorun özellikle yüz bölgesinin anatomisini iyi bilmesi, bu bölgedeki iskelet-kas yapısı, kasların birbiriyle ve eklemle olan ilişkileri, damar-sinir paketleri hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Botoks uygulamasını yapacak olan hekimin Botulinum Toksin maddesinin kimyasal yapısını, etki mekanizmasını, saklama koşullarını ve uygulayacağı dozaj miktarını çok iyi bilmesi gerekmektedir. Botoksun hangi durumlarda uygulanacağı, hangi durumlarda ise uygulanmaması gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip olması, meydana gelebilecek komplikasyonlar ve bu gibi durumlarda izlenmesi gereken protokoller hakkında gerekli eğitimleri almış olması gerekmektedir.

Diş hekimliğinde botoks ne için uygulanır?

Diş hekimliği alanında Botoks tedavisinin uygulandığı alanlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

-Temporomandibular eklem (çene eklemi) bozuklukları

-Çene ,ağız ve dildeki kasılmalar (Oro-mandibular distoni)

-Trigeminal nevralji

-Bruksizm (diş sıkma)

-Tükürük salgısında yaşana bozukluklar

-Alt çene spazmı

-Çene kenetlenmesi (Trismus)

-Bazı vakalarda implant uygulamaları ile birlikte

-Sarkık dişeti (gummy smile) vakaları veyüz bölgesi ile ilgili işlemler

-Masseter kas hipertrofisi

 

DİŞ HEKİMLERİ BOTOKS UYGULAMASI YAPABİLİR Mİ?

Diş tabibi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir.” (MADDE 29 – (Değişik: 11/12/2010-6088/1 md.)

Yukarıdaki detayı açıklanan 1219 Sayılı Kanun’da 2010 yılında yapılan değişiklik ile diş hekimlerinin mesleki yetki alanları, yanlış anlaşılmalara meydan vermeyecek yasal olarak netleştirilmiştir.

Söz konusu kanuna dayalı olarak Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda ve Türk Diş hekimleri Birliği Etik Kurul kararlarında diş hekimlerinin çene ile ilgili eklem eklem ve dişeti rahatsızlıklarının tedavisi ile ilgili gerekli durumlarda tedavi amaçlı botoks uygulaması yapabileceği belirtilmektedir.

Bu bağlamda, diş hekimliği kliniklerinde Botulinum Toksin kullanımını, günden güne daha fazla tercih etmektedir. Üniversiteler bünyesinde veya bağımsız yapılan akademik/bilimsel çalışmalar ağız ve yüz bölgesinde Botulinum Toksin ile yapılan uygulamaların etkili ve güvenli sonuçlar verdiğini göstermiştir.

Botoks uygulamalarının özellikle çene eklem bozuklukları diş sıkma ve gıcırdatma problemlerinde (bruksizm), gülümseme sırasında diş etinin aşırı gözüktüğü (gummy smile) vakalarda; radikal cerrahiye daha az travmatik olması ve etkin sonuçlar elde edilmesi sebebiyle hastalar ve diş hekimleri tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.