Ülkemizde Lingual Ortodonti tekniğin ortaya çıktığı 1980’li yıllarda eş zamanlı olarak uygulanmaya başlanmıştır. O yıllarda Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Mustafa Ülgen Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya da ki uygulamalar ile eş zamanlı olarak ilk vakayı tedavi etmiştir.

Yurt dışında 80’li yılların ortalarından itibaren tekniğin düşüşe geçmesi ile birlikte Ülkemizdeki uygulamalarda bir anlamda kesintiye uğramıştır. 90’lı yıllarda klinik olarak Prof. Dr. Zahir Altuğ tarafından Lingual Teknik ile tedavi edilmiş vaka örnekleri görülmektedir. Yine aynı yıllarda Prof. Dr. Yıldız Ortan tarafından konu ile ilgili yayınlanmış yayınlar dikkati çekmektedir.

2000’li yılların başında bu tedavi tekniği ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözülmesi ile ilgili sıkıntıların çözülmesi ve teknolojik gelişmelerin de yardımı ile Lingual Ortodonti yurtdışında olduğu gibi ülkemizde de yeniden ilgi odağı olmaya başlamış, değişik Üniversitelerde konu ilgili klinik ve bilimsel çok sayıda çalışma yapılmıştır.

O yıllarda İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde şahsım tarafından 200 ün üzerinde vakanın tedavisine başlanmış ve eş zamanlı olarak konu ile ilgili olarak yurt dışında birçok bilimsel çalışmalar yapılmış, değişik kurslar düzenlenmiştir.

Günümüzde ülkemizde değişik hekimler tarafından yapılan Lingual Tedavi uygulamaları hız kazanmıştır ve başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Benzer şekilde değişik üniversitelerde Lingual Ortodonti ile ilgili doktora programları ve lisans üstü programlar açılmaya başlanmıştır. Bu programlarda gerekli eğitimleri alacak ortodontistlerin ilerleyen dönemlerde yapacakları klinik ve bilimsel çalışmalar ile bu tekniğin gelişimine katkı sağlayacaklardır.

Şahsıma geri dönersek; 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Ortodonti Ana Bilim Dalı’ndaki görevimden ayrıldıktan sonra Dr. Cem Caniklioğlu olarak bu teknik ile ilgili klinik çalışmalarıma kurucusu olduğum Ortonorm Ortodonti Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri bünyesinde geleneksel ortodontik tedavi yöntemleri ile eş zamanlı olarak devam ettim ve yine bu tedavi ile ilgili değişik kurs ve konferanslar verdim

2018 yılında ise sadece Lingual Tedavi nin yapıldığı Türkiye de tek dünyada ise bu konuda sayılı kliniklerden biri olan Cem Caniklioğlu Lingual Ortodonti Kliniği’ni kurdum. Türkiye’de ki ilk lingual ortodonti laboratuarını da bünyesinde barındıran kliniğimizde sadece Lingual Ortodonti hizmeti verilmektedir.