Diş hekimliğinde uzmanlık gerektiren ortodontik tedaviye ve üst uzmanlık gerektiren Lingual Tedavi ye başlamayı düşünen hasta adaylarının doktor seçimi yaparken aşağıdaki noktaları dikkate almaları başarılı bir tedavi için faydalı olacaktır.

 

ORTODONTİK TEDAVİYİ YAPTIRMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ DOKTORUN ORTODONTİST OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.

Ortodonti, diş hekimliğinin en eski uzmanlık dalıdır. Ortodonti uzmanı olmak için, 5 yıllık diş hekimliği eğitimini takiben diş hekimliği fakültelerinde verilen ve en az 4 yıl süren eğitim ortodonti programlarını tamamlamamış olmak gerekir. İleri düzeyde eğitim gerektiren bu programları başarı ile tamamlayabilen diş hekimlerine ortodontist denilmektedir. Tüm ortodontistlerin diş hekimi olduğu ancak tüm diş hekimlerinin ortodontist olmadığı çok iyi bilinmelidir.

Özellikle günümüzde diş hekimlerinin veya ortodonti ile ilgili bazı sertifika programlarına devam etmiş doktorların ortodontik tedavi yaptıkları sıklıkla görülmektedir. Böyle bir durumda ortodontik tedavinin hasta açısından başarısızlıkla sonuçlanacağı kesindir. Ortodontik tedavinizi yapacak hekimin, ortodonti uzmanlık diplomasına sahip olduğundan emin olunuz.

 

LİNGUAL TEKNİK (GÖRÜNMEYEN DİŞ TELİ veya GÖRÜNMEZ DİŞ TELİ) İLE TEDAVİ OLMAK İSTEYEN HASTALARIN TEDAVİLERİ İÇİN MUTLAKA BİR LİNGUAL ORTODONTİST E BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR

Diş hekimliği alanında kabul edilmiş ilk uzmanlık alanı olan ortodontide braketlerin dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılarak uygulandığı tekniğe Lingual Ortodonti denir. Bu tedaviyi başarılı bir şekilde uygulayacak ortodontistlerin bu tekniğin eğitimini almış olmaları ve Lingual Ortodontist unvanını kazanmış olmaları gerekmektedir. Lingual Teknik ile tedavi olacak hastaların tedaviyi uygulayacak doktorun Lingual Ortodontist olduğundan emin olmaları gerekmektedir.

 

UZMANLIK EĞİTİMİNE DEVAM EDEN, ANCAK UZMANLIĞINI HENÜZ TAMAMLAMAMIŞ HEKİMLER KONUSUNDA DİKKATLİ OLUNMALIDIR.

Ülkemiz kanunlarına göre, Ortodonti bölümlerinde uzmanlık veya doktorasını yapan kişiler özel bir muayenehane veya klinikte serbest olarak çalışmaları yasaktır. Ayrıca bu diş hekimleri henüz uzmanlık eğitimlerine devam ettiklerinden, yaptıkları tedavilerin güvenilirlikleri de belli açılardan soru işaretidir. Doktora veya uzmanlık eğitimine devam eden kişilerin zaten ortodonti de üst uzmanlık gerektiren Lingual Tedavi yapmaları mümkün değildir. Seçmiş olduğunuz hekimin ortodonti uzmanlığını tamamladığından emin olunuz.

SABİT MUAYENEHANESİ OLAN ORTODONTİSTLERİ TERCİH EDİNİZ. BAŞKA DİŞ HEKİMLERİNİN MUAYENEHANESİ VEYA KLİNİKLERİNE GİDEREK TEDAVİ YAPAN ORTODONTİSTLERİN YAPACAKLARI TEDAVİLERDE SIKINTI ÇIKABİLECEĞİNİ BİLMELİDİRLER.

Bu tarzda çalışan hekimler ayın belirli günleri başka bir diş hekimi muayenehanesi veya kliniğine giderek hastalarını orada tedavi etmektedirler. Bu noktada olabilecek sıkıntıların başında hastaların ağız içerisinde bir sıkıntı olduğunda istedikleri an hekimlerine ulaşamaması gelmektedir. Bir başka sık karşılaşılan durum ortodontist ile yanına geldiği diş hekimi veya klinik yönetiminin ile ilişkisinin bozulduğu durumdur. Bu noktada hastalar tedavilerine kliniğin yeni bulduğu başka bir ortodontist ile devam edecekler veya tedavi oldukları ortodontistinin arkasından başka bir hekimin muayenehanesine gitmek zorunda kalacaklardır. Her iki durumda da tedavinin sorumlusu olan ortodontistin değişmesine bağlı sıkıntı yaşanabilecektir. Ortodontik tedavi uzun soluklu bir tedavi olup, elde edilen sonucun kalıcı olabilmesi için hastaların uzun süreli takibi gerekmektedir. Tercih ettiğiniz ortodontistin sabit muayenehanesi olmasına dikkat ediniz.

Lingual Ortodonti ile tedavi olacak hastaların yukarıda açıklanalar doğrultusunda sabit muayenehanesi olan hekim seçmenin yanında ayrıca Lingual Tedavi için seçecekleri hekimin bu teknik ile ilgili laboratuvar hizmetini sağlayacak donanıma sahip olduğundan emin olmaları gerekmektedir. Lingual Teknik te kullanılacak tel ve braketler laboratuvar ortamında kişiye özel olarak hazırlanmakta ve tedavinin her aşamasında laboratuvar desteğinden faydalanılmaktadır. Özellikle bu konuda yurtdışı laboratuvarlarından destek alan ortodontistlerin yaptıkları Lingual Tedaviler de tedavi süresince klinik ve laboratuvar arasındaki gitgellere bağlı olarak ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.