Şeffaf Plak ile çapraşık olan dişlerinizi ideal pozisyona getirmek artık zor değil!

Şeffaf Plak Tedavisi günümüzde diş çapraşıklıklarının tel kullanmadan ve dışarıdan belli edilmeden tedavi edilmesine olanak sağlamaktadır. Günümüzde değişik markala farklı isimler altında Şeffaf Plak Tedavisi hizmeti sunmaktadırlar. Bunlardan en bilineni  olup, bunların dışında Orthero, Clearfiks, DijiOrto gibi değişik yerli markalarda bu konuda hastalara hizmet vermektedirler.

Plak tedavisi ile diş teli kullanmadan dişlerde bulunan çapraşıklıklar nasıl düzeltilir?

Öncelikle hastadan alınan çene kalıpları ve röntgenler üzerinde hasta için gerekli tedavi planı netleşir, gerekli ölçümler yapılır. Sonrasında hastanın çene kalıpları laboratuvara gönderilerek tedavi için gerekli plakların hazırlanmasına geçilir.

Bu noktada hastaların şu iki konuda çok dikkatli olmaları gerekmektedir.

1-Sanıldığı ve söylendiği gibi şeffaf plaklar görünmez değildirler. Hasta ağzında belli olur, kullanım sırasında araya tükürük dolabilir.

2-Şeffaf Plak tedavisi her türlü ortodontik bozukluk tedavi edilemez.

3-Şayet vaka Şeffaf Plak Tedavisi için uygunsa bu noktada plakların hazırlanma işlemi sadece laboratuarda işlemi yapacak teknisyenin insiyatifine bırakılmamalı, tedaviyi gerçekleştirecek olan hekim plakların hazırlanmasında her aşamada aktif olarak rol almalıdır.

Üretilecek plaklar farklı kalınlıklarda ve her biri yaklaşık 0.5 mm veya 1 mm lik bir hareket oluşturacak şekilde planlanır. Her bir plak hasta tarafından ortalama15 gün boyunca kullanılmaktadır. 15 günlük süreç sonunda kullanım sırası belirlenen diğer plağa geçilir. Plakların yapıldığı maddede kullanım sırasında meydana gelen öngörülemeyen deformasyonlara bağlı olarak tedavi sonunda ilave plak yapımı gerekebilir.

Şeffaf Plak lar hasta tarafından takıp çıkartılabilir. Söz konusu bu durum hasta açısından kulağa hoş gelse de başarılı bir tedavi için bu apareylerin yemek dışında yani günde ortalama 20-22 saat civarında kullanılması gerekmektedir. Bu sürenin altında bir kullanım zaten etkisi sınırlı olan ve sadece belirli vakalarda başarılı sonuç veren bu tedaviyi olumsuz etkileyecektir.

Şeffaf Plak Tedavisini Herkesin Yaptırması Mümkün Mü?

Şeffaf Plak tedavisi hem erişkin hastalarda hem de çocuklara uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi sadece tüm ortodontik bozuklukların ortalama %25-30 unu oluşturan basit vakalarda kullanılabilmektedir. Bu vakaların dışında yapılacak şeffaf plak tedavisi belirli bir noktaya kadar başarılı oluyor gözükse de özellikle istenilen kök hareketlerini tam olarak yaptıramayacağından dolayı tedavi sonrasında dişlerde tekrar bozulma kaçınılmaz olacaktır.

Çapraşıklık tedavisinde şeffaf plak tedavisine alternatif başka yöntem var mı?

Erişkin hastalarda ortodontik aygıtların yarattığı estetik kaygıları tam olarak ortadan kaldıran Lingual Ortodonti ve Lingual Sosyal Altı (LAS) tedavileri şeffaf plak tedavisinin gerçek alternatifleridir. Lingual Sosyal Altı (LAS) kapanışı uygun vakalarda lingual braketlerin sadece ön altı veya ön sekiz dişe arkadan yapıştırılarak yapılan tedavi çeşididir. Bu tedavi çeşidinde gerek plak tedavisinde olduğu gibi hasta iş birliğine ihtiyaç olmaması, gerek apareylerin hiç gözükmemesi gerekse sabit bir ortodontik tedavi olması sebebiyle çok daha fazla vakada başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir.

Estetik tedavi seçenekleri olan Lingual OrtodontiLingual Sosyal Altı (LAS) ve Şeffaf Plak Tedavisi arasında karar verirken vakanın zorluğu belirleyici olacaktır. Belirli bir zorluğun üzerinde vakalarda hiç risk alınmamalı ve Lingual Teknik tercih edilmelidir. Lingual Tedavi her türlü ortodontik bozuklukta kesin çözümdür. Basit vakalarda Şeffaf Plak Tedavisi uygulanabilir, ancak sınırlar iyi belirlenmeli plak tedavisinin dezavantajları dikkatli değerlendirilmelidir.

Kliniğimizde plak tedavisine uygun vakalarda Lingual Sosyal Altı (LAS) tedavisi tercih edilmektedir. Bunun nedeni Lingual Sosyal Altı (LAS) tedavisnin hem plakların tüm dezavantajlarını ortadan kaldırması hem de sabit bir uygulama olması sebebiyle daha kontrollü diş hareketine izin vermesidir.