Dişin kök ucunda herhangi bir sebeple meydana gelen iltihap oluşumu yani abse tedavisinde ilk yapılması gereken işlem dişe kanal tedavisidir. Ancak bazı vakalarda uygulanan kanal tedavisi iltihabın tedavisinde tek başına yeterli olmayabilir. Kök ucundaki iltihap büyümeye ve çevresindeki kemiği eritmeye devam eder. Böyle bir durumda cerrahi olarak hasarlı dokunun ve kök ucunun cerrahi olarak çıkartılması gerekir.

Apikal kök rezeksiyonu yani dişin kemik içinde bulunan kök ucundaki iltihaplı kısmının cerrahi olarak alınması işlemi mutlaka bir kanal tedavisi uzmanı yani endodontist veya bir çene cerrahı tarafından yapılmalıdır.

 

Apikal kök rezeksiyon hangi durumlarda yapılır?

  • Diş kökünde kist oluşan vakalarda,

  • Diş kökünün yapısal veya şekil bozukluğu nedeniyle kanal tedavisinin başarılı olamadığı vakalarda,

  • Yapılmış kanal tedavisine rağmen hastanın ağrısının devam ettiği vakalarda,

  • Kanal tedavisi sırasında alet kırıldıysa ve kırılan aletin mutlaka çıkarılması gerekiyorsa, kanal aletini çıkarmak amacıyla,

  • Diş kökünün kemik içerisindeki 1/3 uç kısmının kırıldığı vakalarda,

  • Diş üzerinde çıkarılamayan bir restorasyon varsa ve buna bağlı olarak kanal tedavisi yapılamıyorsa

 

Apikal rezeksiyon ameliyatı orta zorlukta bir cerrahi işlemdir. Lokal anestezi (iğneyle uyuşturma) ile yapılır ve yaklaşık olarak 30-45 dk. arasında tamamlanır. Dişetinde yapılan küçük bir kesi ile enfekte olmuş dokuya ulaşılarak o bölge temizlenir, sonrasında dikiş atılarak kapatılır. Antibiyotik tedavisi altında iyileşme tamamlanır. Enfeksiyon iyileşir ve yeni kemik dokusu oluşması için zamana bırakılır.

Apikal kök rezorpsiyonu uygulamasına rağmen her zaman başarılı olunamayabileceği unutulmamalıdır. Böyle bir durumda geriye seçenek olarak işlem yapılmış olan dişin çekilmesi ve kemik iyileşmesini takiben implant yapılması kalmaktadır. 

Kök ucunda iltihap olan bir vakada izlenmesi gereken tedavi seyri öncelikle kanal tedavisi başarılı olunamaz ise apikal kök rezorpsiyonu, son çare olarak ise dişin çekimi olmalıdır.

 

Kök rezorpsiyonu yapılmış dişlerde ortodontik tedavi

Kök rezorpsiyonu yapılmış dişlerde ortodontik tedavi ister geleneksel teller ile dışarıdan isterse de görünmeyen diş telleri yani lingual ortodonti ile yapılmış olsun diş açısından oldukça risklidir. Böyle bir tedavi rezeksiyon yapılmış köklerde erimeye ve diş kaybına sebep olabileceğinden son derece dikkatli olunmalıdır. Mutlaka konu ile ilgili uzmanlaşmış bir kanal tedavi uzmanından (endodontist) destek alınmalı ve tedavi süresince belirli aralıklarla konsültasyon yapılmalıdır.