Halk arasında görünmez diş telleri veya gizli diş telleri olarak bilinen Lingual Ortodonti de tedavi aşamalarını genel olarak aşağıda şekilde sıralamak mümkün olacaktır.

İlk aşama 

Öncelikle tedaviye yapacak olan Lingual Ortodontist seçilir. Bu nokta özellikle çok önemlidir çünkü Lingual Ortodonti üst uzmanlık gerektiren bir üst daldır. Lingual Ortodonti uygulayacak hekimlerin bu konu ile ilgili ilave eğitimi almış olmaları gerekmektedir.

İkinci aşama

Hekim seçimi yapıldıktan sonra hastadan tedavi planı ilgili gerekli dokümanlar toplanır. Bu dokümanlar ışığında hastanın tedavi planı yapılır, hasta için üretilecek olan kişiye özel braketler tasarlanır bu braketler için kullanılacak değerler ve tedavi sırasında kullanılacak teller netleşir.

Bu aşamada artık tedavi sonucunda elde edilmesi planlanan durum öngörülebilir olmuştur. Hekim ve hasta yeniden karşı karşıya gelerek elde edilmesi hedeflenen durum hakkında görüşür, var ise kişiye özel ufak değişiklikler düzenlenir.

Üçüncü aşama 

Hastadan alınan çene kalıpları dijital ortamda tedavide kullanılacak lingual braket değerleri ile birlikte laboratuvara gönderilir. Bu değerler dikkate alınarak kişiye özel braket ve tellerin üretimine başlanır. Bu noktada hekim ve laboratuvar arasında kesintisiz iletişimin devam etmesi ve laboratuvarda yapılan işlemlerin aşama aşama hekim tarafından kontrol edilerek onaylanması gerekmektedir.

Son derece yüksek teknoloji ve aynı zamanda deneyim gerektiren bu aşamanın sonunda üretilen özel braketler taşıyıcı kalıplar içerisine alınarak hastaya uygulanmak üzere hekime gönderilir.

Dördüncü aşama

Laboratuvardan kişiye özel braket ve tellerin gelmesini takiben hastaya randevu verilir ve uygulama yani braketlerin yapıştırılması ağızda endirekt olarak yapılır, teller takılır.

Bu işlemleri takiben hastaya adaptasyon döneminde karşılaşabileceği sıkıntılar ve bunların çözümleri ile ilgili kısa bir eğitim verilir.

Sadece Lingual Tedavinin uygulandığı kliniğimizde braket ve tellerin uygulanmasını takiben hasta ilk 10 gün sonrasında içerisinde mutlaka kontrole çağrılmaktadır. Bunun en önemli sebebi Lingual Ortodonti de adaptasyon süresinin ortalama 10-14 gün arasında tamamlanmasıdır. Yaklaşık 10 gün sonrasında hastalarımızın rahatsızlıkların büyük ölçüde tamamlandığı teyit edildikten sonra 4-6 haftalık rutin kontrollere geçilmektedir.