Geçmişten günümüze tarih boyunca insanoğlu her dönem estetik sorunlar ile ilgili kaygılar yaşamıştır. Düzgün sıralanmış dişler ve güzel bir gülümseme insanları iletişiminde, iş hayatında ve sosyal hayatını etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesidir.

Genetik, evrim, kötü alışkanlıklar, yetersiz ağız bakımı, diş çürükleri vb., gibi değişik sebeplere bağlı diş ve diş kavislerinde arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bunlara en güzel örnek insanların dişlerinde sıklıkla görülen çapraşıklık veya aralık dişler yani ortodontik problemlerdir. Söz konusu bu durum sadece estetik olarak bir sıkıntı yaratmakla kalmaz aynı zamanda birçok vakada diş sağlığımız ve çiğneme fonksiyonu açısından da sıkıntılara sebep olabilir.

Geçmişten günümüze kişilerde mevcut olan ortodontik sıkıntılar ile ilgili birçok tedavi yöntemi geliştirilmiştir. Önceleri hareketli apareyler ile yapılan tedaviler yerini daha sonraları sabit tellere bırakmış. 80’li yılların ortalarında geliştirilen porselen braketler ile metal braketlerin estetik sıkıntılarına bir miktar çözüm bulunmaya çalışılmıştır.

Evet geleneksel metal teller neredeyse sabit ortodontik tedavinin kullanılmaya başlandığı ilk yıllardan bu yana hastalar açısından bir sıkıntı olmaya devam etmektedir!

Dışarıdan uygulanan porselen braketler estetik kaygıları tam olarak çözememiştir. Bu konuda tek çözüm yine 80’li yıllarda ortaya çıkan ancak sonrasındaki 20 sene boyunca geliştirilerek 2000’li yılların başından bu yana kusursuz bir şekilde uygulanmaya başlanan lingual ortodonti yani görünmeyen diş teli tedavisidir.

 

Görünmez Diş Teli Aşamaları ve Faydaları Nelerdir?

Bir anlamda hastalardan gelen istek ve talep doğrultusunda gelişen görünmez diş teli insanlara ortodontik tedavi sırasında daha konforlu ve estetik görünüm sağlamaktadır. Kişiye özel olarak üretilen ve dişlerin arka yüzlerine uygulanan bu teller sayesinde hastalarımız sosyal hayatlarından herhangi bir ödün vermeden yaşantılarına devam edebilir, ağız içerisindeki gelişmeleri adım adım takip edebilirler.

Tedavi sonucu açısından görünmeyen diş telleri ile geleneksel teller -metal veya porselen- arasında hiçbir fark bulunmamakta, lingual ortodonti hastalara mükemmel bir görünüm sağlamaktadır. Görünmez diş telleri tedavilerinde alışma süresi ortalama 2 hafta civarında olup, bu süre sonunda hastalarımızın kendileri bile adeta ağızlarında diş teli olduğunu unutabilmektedir.