Nurol Tower içerisinde yer alan Lingual Ortodonti Kliniğimizdeki randevularınıza geliş gidişleriniz sırasında bina ortak kullanım alanlarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVİD-19 virüsü için alınan önlemler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Pandemi döneminde en önemli ihtiyaçlardan biri olan havalandırma ve taze hava, Nurol Tower kule katları ofis ve ortak alanlarda %100 dış hava beslemeli Klima Santralleri ile temin edilmekte ve ortak alan ve koridorlardaki kirli havanın da egzoz sistemi ile dışarı atılması sağlanmaktadır. Klima Santral bakımları, bina teknik ekibi tarafından 15 günlük sıklıkta yapılmaktadır. Ön kaset filtreler 15 günlük periyotlar ile temizlenerek dezenfekte edilmektedir, torba filtreler kirlilik durumuna göre en geç 6 ayda bir değiştirilmektedir. Ortak alanlarda bulunan fancoil cihazlarının bakım ve temizlikleri her sezon başlangıcında 6 aylık aralıklarla yapılmaktadır, ancak pandemi döneminde riski en aza indirmek için iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimimi ile görüşülerek ortak alan fan-coilleri ve bina girişinde bulunan hava perdesi kapatılmıştır.

Ülkemizde 10 Mart 2020 tarihinde tespit edilen ilk Covid-19 vakası sonrasında;

1) 18 Mart 2020 tarihinde binamızın tüm ortak alanlarına viral dezenfektan uygulaması yapılmıştır. Uygulama Sağlık Bakanlığı onaylı NANOCLEAR AG PLUS / 2 marka dezenfektan ile yapılmıştır. Uygulamanın yaklaşık üç aylık koruma etkisi olduğu uygulama firması tarafından bildirilmiştir ve o günden bu yana bu işlem peryodik olarak uygulanmaktadır.

2) Ortak alan ve tuvaletlerin rutin temizlikleri virüse karşı etkili temizlik ürünleri kullanılarak yapılmaktadır. Kullanılan tüm ürünler iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları çerçevesinde sertifikalı ürünlerdir. Bina ortak tuvaletleri maske ve eldiven koruyuculu temizlik personeli tarafından temizlenmektedir. Ayrıca işyeri hekimi tarafından temizlik personelinin rutin kontrolleri yapılmaktadır.

3) Asansör butonları, tüm kapı kolları, merdiven tutamaçları, turnike, x-ray cihazı vb. gibi temasın yoğun olduğu noktalar virüse etkili dezenfektan ürünler ile her gün temizlenerek dezenfekte edilmektedir.

4) Binaya girişlerde 01.06.2020 tarihinde ateş ölçümü uygulaması başlatılmıştır. Ateş ölçüm cihazlarımız işyeri hekiminin önerisi ile hastanelerde kullanılan tipte olup temassız ölçüm cihazıdır.

5) Resepsiyon bölgesine ve gerekli tüm ortak alanlarda sosyal güvenli mesafe işaretlemeleri yapılmış ve sosyal mesafe kuralları ile ilgili uyarı panoları asılmıştır.

6) Asansör kullanımında sosyal mesafenin korunabilmesi amacı ile otopark asansörlerine iki (2) kişi ve kule asansörlerine dört (4) kişilik kullanım kısıtlaması getirilmiştir. Gerekli uyarı yazıları asansör girişlerine asılmıştır. Bu kurallara uymayan kişilere para gerekli birimler ile iletişime geçilerek mevzuattaki para cezası uygulanmaya başlanmıştır.

7) Bina girişlerine ve personel noktalarına el dezenfektan aparatları monte edilerek kullanımı yönünde uyarı panoları asılmıştır. Özellikle resepsiyon bölgesinde görev yapan güvenlik personellerine koruyucu siperlik sağlanmıştır.

Uygulanan Ek Önlemler:

– Site Yönetimi tarafından alınmış kararlara istinaden, Sakinlere koruyucu ‘’Kişisel Hijyen’’ ve ‘’Fiziki Mesafe’’ kurallarına uyum konusunda gerekli uyarılarda bulunulması. (Periyodik duyuru yapılması)

– Sosyal ve fiziki mesafenin korunmasını sağlamaya yönelik olarak bina girişi, x-ray cihazı önü, resepsiyon önü, çarşı bölgesi, sigara içme alanı, asansör önleri ve kabin içinde durulması gereken noktaları belirten zemin işaretlemelerinin yapılması.

– Döner kapılardan tek kişi olarak içeriye giriş ve çıkışın sağlanması, – Resepsiyon bankosu üzerine pleksi ayırıcı uygulanması, – Yemek siparişlerinin ve kargoların ilgili kişi tarafından bina girişi veya bina dışında teslim alınmasının sağlanması.

– Binaya giriş yoğunluğunun azaltılması amacıyla ofislerin ziyaretçi trafiğini en az düzeye indirmesinin tavsiye edilmesi.

– Bina giriş yoğunluğunun azaltılması amacıyla çalışan sayısı fazla olan firmalar ile görüşülerek mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin gözden geçirilmesinin sağlanması.

– Bina girişinde uygulanan ateş ölçümünde, ateşi 38 C° ve üzeri çıkan ve maske takmayan çalışan ve ziyaretçilerin binaya girişine izin verilmemesine yönelik mutabakat amaçlı bilgilendirilmesi.

– Binaya giriş yapan çalışan ve ziyaretçilerin girişlere konulan dezenfektanları kullanmalarının sağlanması.

– Binada faaliyet gösteren ofis çalışanları veya yakın temasta bulunduğu kişilerde pozitif vaka çıkması halinde İlgili firmanın Nurol Tower Yönetimi’ne yazılı olarak bildirilmesi için firmalara bilgilendirme yapılması. Yapılan bildirim sonrasında bina girişi, asansörler ve ilgili kat ortak alanlarının tekrar Uzman Firma tarafından dezenfekte edilmesi.

– Çalışanların kişisel internet alışverişlerinde teslim adresi olarak işyeri adresinin kullanılmamasının sağlanması amacıyla firmalara tavsiyede bulunulması.

– Ortak alanlardaki fancoillerin salgın döneminde kapalı tutulması; sakinlere ise ofis içi fancoillerin kapalı tutulması yönünde bilgi verilmesi. Sakinlerin sorumluluklarındaki ofis içi fancoil filtre değişimlerinin ‘’Pandemi’’ döneminde 15 günlük frekans ile yapılması ve dezenfekte edilmesi hususunda bilgi verilmesi.

– Binaya yapılan (sakin, ziyaretçi, lojistik vb hizmet sağlayıcı gibi) tüm girişlerde uygulanan ateş ölçümünde, ateşi 38 C° ve üzeri çıkan veya maske takmayan kişilerin binaya girişine izin verilmemesine yönelik tüm değerli sakinlerimizin ekte iletilen muvafakatnamenin imzalanarak Nurol Tower Site Yönetimine iletilmesi.

– Binada yer alan işyeri çalışanları ve/veya çalışanlarının yakın temasta bulundukları kişilerde Covid-19 pozitif vaka çıkması halinde ilgili sakinlerin/firmanın Nurol Tower Site Yönetimine yazılı olarak bilgi vermeleri.

– Çalışanlarının kişisel internet alışverişlerinde teslim adresi olarak işyeri adresinin kullanılmamasının sağlanması amacıyla gerekli uyarıların yapılması.

– Çalışan personellerinin, ofislerine yemek siparişi, kargo, kurye gibi ürün, paket vs. getiren kişilerin bina içine alınmamaları uygulamasına uyularak, gerekli teslimatların bina dışında açık alanda yapılmasının sağlanması.

Bünyesinde yer aldığımız Nurol Tower Site Yönetimi tarafından ortak alanlarda uyulması zorunlu kuralları ile yayınlanan duyuru ekte yer almaktadır:

Nurol Tower ortak alanlarında maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına uyulması, siz ve tüm sakinlerimizin sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına uymayan sakinlerimiz, Güvenlik ve İdari İşler Birimi tarafından genel yaşam kuralları çerçevesinde sözlü ve devamı halinde yazılı uyarılacaktır. Yine devamı halinde yasal yaptırıma tabi kılınması için Kolluk Güçlerine ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'na tarafımızca bildirim yapılmak zorunda kalınacağı konusunda bilgilerinizi rica ederiz.

Tüm hastalarımızdan kliniğimizdeki randevularına geliş ve gidişlerinde bu kurallara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz.

 

Unutmayalım ki bu salgının en kısa zamanda sona ermesi alınacak tedbirlere uyulması ile mümkün olacaktır. Cem Caniklioğlu Lingual Ortodonti Kliniği olarak herkese sağlıklı günler diliyoruz……