Damon Sistem; dişlerin üzerine yapıştırılan braketlerin üzerinde kapakların bulunduğu sistemdir. Bu sistemde normal diş tellerinin aksine dişlere kuvvet uygulayan teller, braketler içerisine lastikler ile sıkıştırılmadıklarından dolayı sürtünme kuvvetinin daha az olduğu bildirilmektedir. Damon sistemde uygulama geleneksel diş telleri ile aynıdır.

Diş çapraşıklıklarını düzeltmek için yapılan ortodontik tedavilerde Damon Sistem de normal tellere göre farklı bir kuvvet sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde daha hafif kuvvetler daha yavaş ve daha geniş bir zaman aralığında uygulanmaktadır.

Damon Sistem ile yapılan ortodontik tedavilerde kontrol süreçleri genelde iki ayda bir olacak şekilde ayarlanmaktadır. Ancak tedaviyi yapacak ortodontistin insiyatifine göre bu sürede değişiklikler olabilmektedir.

Ortodontik tel ile lastik ligatür arasındaki sürtünme kuvveti ortadan kalktığından dolayı bu sistemi uygulayan ortodontistler Damon sistem ile yapılan tedavinin hem hasta hem de doktor açısından kullanımı daha rahat ve daha kısa olduğunu diş hareketlerinin tel ve braketler arasındaki daha az sürtünme kuvvetine bağlı olarak daha hızlı meydana geldiğini iddia etmektedirler.

Damon Sistemin Avantajları Nelerdir?

Damon Sistem ile Geleneksel braketleri uygulayan ortodontistler konu ile ilgili ciddi fikir ayrılıklarına düşmüş olsalar da ortodontik tedavide bu sistemi tercih eden doktorlar Damon Braketlerin avantajlarının aşağıdaki şekilde olduğunu iddia etmektedirler:

  • Hızlı Tedavi Süreci: Normal metal braketlere göre neredeyse 6 ay daha kısa süren tedavi.
  • Doktor kontrolünün az olması: Normal braketlere göre yarı yarıya inmektedir.
  • Dişlerde daha az ağrı ve baskı yapar.
  • Lastik ve ligatür teli olmadığından daha az bakteri birikimi sağlar ağız hijyeni daha kolay sağlanabilir.

Buna karşılık; Damon Braketler fiyat olarak normal diş tellerine göre daha yüksektir, şeffaf braket seçeneği olsa dahi ortadan geçen metal tel ile belirli olmaktadır. Tüm şeffaf braket seçeneklerinde olduğu gibi hastalara estetik açıdan tam olarak mükemmellik sunamamaktadır ve en önemlisi Damon Sistemde kullanılan braketler daha geniş ve büyüktür, dolayısıyla hastalara daha fazla rahatsızlık vermektedir.

Lingual Ortodonti de Damon Sistem veya benzeri kapaklı braket sistemlerinin (Harmony Lingual Braketler) kullanılması bir dönem denenmiş olsa da, tüm kapaklı braket sistemlerin en büyük dezavantajı olan braketlerin hacim ve boyut büyüğü hastalarda özellikle Lingual Tedavi lerde hasta rahatsızlığın ciddi miktarda artmasına ve adaptasyon döneminin uzamasına sebep olmuştur.

Damon Sistem ile tedavi yapan doktorlar bu sistemin iki büyük avantajı olduğunu iddia etmektedirler: hızlı tedavi ve kullanılacak şeffaf damon braketler ve zaten kısa sürecek olan tedavide sağlanacak estetik.

Burada hastalarımızın dikkat etmesi gereken iki önemli nokta vardır. Birincisi; dışarıdan kullanılan şeffaf braketler ile bir miktar estetiklik kazandırmaya çalışılsa da tüm şeffaf braket sistemlerinde olduğu gibi Damon Şeffaf Braketlerde de sararmalar olacaktır yani Ortodontik tedavi sırasında bu yöntem ile tam bir estetik görüntü sağlanamaz, bu ara bir çözümdür. İkinci olarak ortodontik diş hareketini kesin olarak hızlandırıp tedavi süresini kısaltacak bir yöntem henüz bulunamamıştır, henüz araştırma aşamasındadır. Damon Sistem ile ilgili bu konuda söylenenler bu sistemi uygulayan ortodontistlerin iddialarıdır.

Günümüzde ortodontik tedavi sürelerini şu an için kısaltmak mümkün olmasa da tedavide kullanılan braket ve tellerin görüntü problemini ortadan kaldırarak tedavi süresini hasta açısından bir problem olmaktan çıkartmak mümkün!

Bu amaçla uygulanan dişlerin arka yüzeylerine takılan Görünmez Diş Teli veya Görünmeyen Diş Teli yani Lingual Ortodonti hastaların estetik beklentilerini tam anlamı ile karşılayacak olan tek yöntemdir.