Toplum içerisinde ortodontik tedavinin genellikle çocukluk ve gençlik yıllarında yapıldığına dair yaygın bir kanı olmasına rağmen diş hekimliğindeki teknolojik ilerlemeler, reklam ağındaki gelişim ve bilgi aktarımının kolaylaşması erişkin hastalar arasında da ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilincin ve ortodontik tedavi ile ilgili talebin artmasına sebep olmuştur.

Yetişkin hastaların ortodontik tedaviye mesafeli yaklaşmalarındaki en önemli sebep uzun süren tel tedavilerinde ortodontik aygıtlardan kaynaklanan estetik kaygılardır.

Erişkin ortodontisinde dişlerin dış yüzeylerinde kullanılan şeffaf braket ve diş rengi teller veya şeffaf plak tedavisi görüntü anlamında belli bir noktaya kadar pozitif değişiklikler sağlasa da hastaların ortodontik tedavi süresince oluşabilecek estetik kaygılarını çözebilecek tek tedavi yöntemi Lingual Ortodonti tedavisidir.

Görünmez diş teli ile tedavi olan hastalar tedavi süresince ortodontik apareylerin olumsuz görüntüsünden etkilenmeden bir yandan dişlerindeki düzelmeleri adım adım izlerken aynı zamanda uzun tedavi süresince özgürce gülümseyebilmektedir.

Görünmeyen diş teli uygulamalarında başarıya giden yolda iki nokta çok önemlidir. Bunlardan ilki doktor seçimi diğeri ise laboratuvar desteğidir.

Günümüzde yurtdışında üst uzmanlık olarak kabul edilen Lingual Ortodonti özel bir eğitim gerektirmektedir. Ancak bu eğitimi alan ortodontistlerin yapacakları tedavilerde yüz güldürücü sonuçlar elde etmek mümkün olacaktır.

Laboratuvar konusu ise Lingual Ortodonti de başarının diğer bir anahtarıdır. Bu tedavide kullanılacak braket ve teller klasik ortodontik yöntemlerde olduğu gibi standart olarak üretilmeyip kişiye özel olarak laboratuvar ortamında CAD/CAM teknolojisi ile hazırlanmaktadır.

Laboratuvar desteği bu tedavide sadece başında değil her aşamasında kesintisiz olarak sağlanmalı bunun yanında laboratuvarda çalışan teknisyenin Lingual Ortodonti ile bilgi ve tecrübesinin yeterli seviyede olması gerekmektedir

2018 yılında hizmete giren kliniğimizde erişkin hastaların ortodontik tedavileri sadece Lingual Teknik uygulanarak yapılmaktadır.

Teknik ile ilgili laboratuvarı da kendi bünyesinde bulunduran Türkiye de ilk ve tek, dünyada örneği sayılı olan Lingual Ortodonti Kliniğimizde estetik ve sosyal çekinceler sebebiyle tedavi olmaktan kaçınan yetişkin hastalarda son teknoloji kullanılarak hasta konforunu en üst düzeyde tutulmakta ve hasta memnuniyeti odaklı kişiye özel bir tedavi sunularak hizmet verilmektedir.