Halk arasında Görünmez Diş Teli veya Görünmeyen Diş Teli olarak bilinen Lingual Ortodonti sayesinde yetişkin hastalarımız artık eskiden olduğu gibi dış görünüşleri veya özgüvenlerinden feragat etmeden çapraşık dişlerden kurtulmakta ve arzu ettikleri gülümsemeye kavuşmaktadırlar.

Günümüzde Lingual Ortodonti de kullanılan braketlerinin boyutlarının küçüklüğü hastalarda meydana gelen konuşma problemleri de büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Lingual Tedavi de braket ve tellerin uygulanmasını takiben konuşma ile ilgili ciddi bir problem yaşanmamaktadır. Tükürük seviyesinin normale dönmesi, dildeki tahrişlerin geçmesi ve ağız içerisinde yan bölgelerde meydana gelen açıklıkların kapanması ile hastalarda tedavinin başında oluşan konuşma problemi kademeli olarak hızlı bir şekilde düzelmektedir. Lingual Teknik ile tedavi edilen hastalarda konuşma ile ilgili sıkıntılar 2-4 hafta arasında tamamen normale dönmektedir. Lingual Ortodonti de hastaların braketlerin uygulandığı an dahil konuşamaması gibi bir durum asla söz konusu değildir.

Dr. Cem Caniklioğlu tarafından yapılmış olan araştırmalar* Lingual Teknik ile tedavi olan hastalarda Türkçemizde özellikle titreşimli sesler olan c, ç, j, l, r, s, ş, z gibi seslerin çıkartılmasında artikülasyonun geçici olarak bozulduğunu göstermiştir. Ancak bu noktada şu saptamayı yapmak uygun olacaktır. Araştırmanın yapıldığı yıllarda Lingual Ortodonti de braketler günümüzde kullanılan braketlere göre daha büyük ve hacimli idi. Söz konusu bu durum Lingual Tedavi de konuşma sırasında daha fazla seste sıkıntı yaşanmasına sebep oluyordu. Tecrübelerimiz bugün kliniğimizde kullanılmakta olan braketlerin daha küçük ve hasta konforu açısından üst düzeyde olmasına bağlı olarak çok daha az sayıda seste konuşma problemi yaşandığını göstermektedir.

Söz konusu bu geçici telaffuz bozukluklarının düzeltilmesi için sadece Lingual Ortodonti uygulanan kliniğimizde tedaviye yeni başlayan hastalara konuşma ile ilgili sıkıntılarda düzelmeyi hızlandırmak için basit ve dil ve artikülasyon egzersizleri önerilmektedir. ** Ayna karşısında yapılması önerilen dil egzersizlerinin amacı dilin braketler ile temasının önlenerek tahriş oluşmasının engellenmesidir. Bu sebeple bozulan sesler dilin biraz daha geriye çekilmesi ile çıkartılmaya çalışılır. Bu aşamada yapılacak su ile gargara dilin geriye çekilme işlemini kolaylaştırır. Dilin geriye çekilmesinin yanında braket aralıklarından nefes ve tükürüğün dışarıya hızlı kaçaklarına engel olabilmek için nefesi dışarıya kontrollü olarak üfleme egzersizi ve söylenemeyen sesler ile birlikte üfleme çalışmaları faydalı olacaktır.

Lingual Ortodonti de yapılacak artikülasyon egzersizlerinde ise öncelikle Türkçemizde en fazla sıkıntının yaşandığı harflerin altındaki cümle egzersizleri ile başlamak daha sonra ise kelimelerin bulunduğu bölüme yoğunlaşmak sorunun çözümünü hızlandıracaktır. Örnek vermek gerekirse ‘’r’’ harfi için;

  • Resmiye’ nin resimlerini renklendirmiş

  • Semra sıranın üstündeki sürahiyi kırdı

  • Sefer bu sefer bire bir gelir gider hesabı çıkarmış

  • Romanlarını torba torba satmaya karar verdi

  • Robotlar rıhtımda fener ördü

  • Rahat ranzada rüya gördü

Şeklindeki cümleler ile egzersiz yapmak bu harfin telaffuzunda sıkıntı yaşayan hastalarda artikülasyon sorununun çözülmesini hızlandıracaktır.

 

*Cem Caniklioğlu, Yıldız Öztürk ‘’Lingual Ortodontik Tedavinin Konuşma Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi’’ 9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi Antalya 2004

**Cem Caniklioğlu, Yıldız Öztürk ‘’Lingual Ortodontik Tedavide Karşılaşılan Hasta Sorunları Ve Çözümleri’’ Akademik Dental 2004 Sayı22 sayfa 19-24