Porselen, lamina diş tarzı uygulamalarla dişlerdeki çapraşıklıkları düzeltmeyi önermiyoruz. Çünkü bu işlemlerin tümünde az veya çok dişlerin mine dokusunda işlem yapılmaktadır. Diğer bir deyişle sağlam dişler kesilmektedir. Dişlerin düzeltilmesinin doğal yöntemi olan ortodontik tedavide ise dişlerin ön yüzeylerinde kullanılan seramik braketler metal braketlere göre daha az gözükseler de tam olarak hastaların estetik kaygılarını ortadan kaldıramamaktadır. Bu sebeplerden dolayı çapraşık dişlerin düzeltilmesinin en sağlıklı ve en estetik yolu görünmeyen diş telleri ile yapılan ortodontik tedavilerdir.

 

Diğer taraftan son günlerde gündeme sık sık gelen şeffaf plaklar ya da teknik olarak ‘invisalign’ veya ‘clear aligner’ olarak adlandırılan bu yöntemler aslında pazarlamalarında söylenildiği gibi yeni uygulamalar değildirler. Bu tedavi yöntemleri ortodontik tedavide 2000’li yılların başından bu yana kullanılmaktadırlar. Yani çok yeni uygulamalar değildirler.

Söylenenlerin aksine bu tedavilerde üç önemli sıkıntı vardır. Birincisi bu plaklar dişlerin dış yüzlerini de kapladıklarından doları her ne kadar şeffaf olsalar da dışarıdan kısmen de olsa görünmekte ve hastaların estetik kaygılarını tam olarak karşılayamamaktadırlar. İkinci sıkıntı bu plaklar ile her türlü vakayı tedavi etmek mümkün değildir, yani yapılabilecek işler sınırlıdır. Sonuncusu ise bu plakların hasta tarafından çıkartılabilmesidir. Plakların kullanımı hastaların insiyatifindedir. Hastalar bu plakları düzgün olarak kullanmadıklarında zaten etkisi sınırlı olan bu apareyler ile iyi sonuçlar elde etmek mümkün olmamaktadır. Şeffaf plaklar geleneksel ortodontik tedaviye veya gizli diş telleri ne kesinlikle alternatif değildir. 

İçeriden uygulanan ve saklı tel tedavisi olarak bilinen yöntemin sanki bir alternatifi gibi gösterilen Incognito dediğimiz uygulama ise lingual teknikten farklı bir tedavi yöntemi değildir. ‘Incognito braketler’ görünmeyen diş teli tedavisinde kullanılan bir braket çeşididir ve aynen bu teknikte kullanılan tüm braketler gibi hastaya özel olarak üretilmektedirler. Benzer şekilde, renk dışında ‘Incognito Braketler’ ile büyük benzerlik gösteren ‘Harmony Braketler’. ‘Win Barketler’ ve yine neredeyse incognito braketlerin aynısı olan ‘E-braces’ de hastaya özel olarak üretilen braketlerdir. Tüm bu braketler hastaya özel hazırlanan teller ile birlikte değerlendirildiğinde gizli diş teli tedavisinde kullanılan değişik braket sistemleridir ve uygulamada kendi içlerinde artı ve eksileri ile birlikte değerlendirilmelidirler.

Türkiye’de sadece lingual ortodonti uygulanan tek klinik olan muayenehanemizde tek bir lingual siteme bağlı kalmak yerine hasta ihtiyacına en uygun lingual braket seçilerek kendi laboratuvarımızda hastaya özel olarak üretilmekte, bu şekilde tedavi sırasında hasta konforu en üst seviyede sağlanarak tedavi süreleri kısaltılmaktadır.