1970 lerin sonlarına doğru Amerika ve Japonya da ortaya çıkan lingual teknik dişlerin dış yüzeylerine uygulanan geleneksel ortodontik aygıtlardan kaynaklanan estetik problemleri ortadan kaldırdığından özellikle erişkin hastalar arasında hızlı bir şekilde popüler olmuştur.

Tekniğin ilk uygulanmaya başlandığı 1980 lerin başlarında ABD de ortodontistler arasında bu tekniğe bir talep patlaması yaşanmış aynı anda on binler ile ifade edilen çok sayıda hastanın tedavisine başlanılmıştır. Elbette ki bu tedaviyi uygulayacak kişiler uzman diş hekimleri olan ortodontistlerdir, ancak lingual teknik birçok açıdan labial teknikten farklılık göstermektedir. Diğer bir deyişle’ ortodontik aygıtları dişlerin dışına yapıştıracağıma iç tarafına yapıştırırım ve vakayı tedavi ederim’ şeklinde bir yaklaşım çok doğru değildir. Nitekim bu gerçek tekniğin ilk yıllarında görünmez diş telleri ile tedavilerine başlanan hastalarda çok acı bir şekilde anlaşılmıştır. 1980 lerin ortalarına geldiğimizde bu hastaların çoğunda içten uygulanan braket ve teller çıkartılarak yerlerine dışarıdan geleneksel teller uygulanmış ve vakaların tedavileri tamamlanmıştır.

Söz konusu bu durum gizli diş teli tedavisi açısından tam bir hayal kırıklığı olmuş ve ortodontistler bu teknikten uzaklaşmıştır. Sadece küçük bir ortodontist grubu bu teknik üzerinde çalışmaya devam ederek tekniği bir anlamda deşifre etmiştir. 2000’li yılların başlarına gelindiğinde teknik ile ilgili problemlerin büyük bir çoğunluğu çözülmüş, teknolojik gelişmelerinde katkısıyla görünmez diş teli tedavisi tekrar yükselişe geçmeye başlamıştır. İşte tekniğin bir anlamda terk edildiği 1985’ler ile sorunlarının çözüldüğü 2000’li yıllar arasında üzerinde çalışılan görünmeyen diş tellerinin farlılıkları ile ilgili bilgiler artık günümüzde üniversitelerin değişik ortodonti programlarında ortodontistlere yarı zamanlı ek eğitim olarak verilmekte ve bu programları tamamlayan ortodontistler ‘lingual ortodontist’ unvanını alarak bu tekniği başarı ile uygulamaktadırlar.

1970 lerde ortaya çıkışından günümüze kadar geçen zaman içerisinde bu teknik ile ilgili tüm sorunlar çözülmüş ve lingual tedavi günümüzde dijital ortodonti tedavisinin öncüsü olarak gelişimini hızla sürdürmektedir. Günümüzde gizli diş telleri ile ilgili dünyada 2 büyük dernek mevcuttur. Uluslararası Dünya Lingual Ortodonti Derneği (WSLO) ve Avrupa Lingual Ortodonti Derneği (ESLO) dernekleri dışında değişik ülkelerde faaliyet gösteren birçok lokal lingual ortodonti dernekleri bulunmaktadır. Hatta bu tekniğin lokomotiflerinden olan Güney Kore’de 2 adet, aktif olarak çalışan lingual ortodonti derneği vardır. Görünmeyen diş teli uygulamaları ile ilgili lokal kongre ve sempozyumlar hariç ESLO ve WSLO tarafından ortalama 800-1000 ortodontistin katılımı her yıl 1 adet uluslararası kongre yapılmakta ve bu kongrelerde lingual ortodontistlere lingual teknik ile tedavi ettikleri vakalar ile ilgili bir sınav uygulanmakta ve başarılı olanlar ortodontistlere aktif üyelik verilmektedir.